In Aktualności
Sąd Okręgowy w Poznaniu wyrokiem z dnia 7 listopada 2022 r., sygn akt I C 2082/21 (sędzia K. Sokólska):
– ustalił nieważność umowy kredytu Własny Kąt hipoteczny
– zasądził żądaną kwotę w całości wraz z odsetkami ustawowymi od dnia określonego w przedsądowym wezwaniu do dnia zapłaty;
– zasądził na rzecz powodów całość kosztów postępowania, w tym zastępstwa procesowego.
 
Wyrok jest wart odnotowania z racji decyzji Sądu co do postępowania dowodowego. Bank wnosił o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka, który nie stawił się na rozprawę, a z zeznań powodów wynikało, że świadek ten nie brał czynnego udziału w zawieraniu umowy. Sąd oddalił w tym stanie rzeczy dowód z tego świadka. Udało się przekonać także sąd co do oddalenia wniosku pozwanego składanego na rozprawie w zakresie słuchania innego świadka z racji prekluzji dowodowej. Sąd wydawał wyrok po przeprowadzeniu jednej rozprawy.
 
Wyrok nie jest prawomocny.
Sprawę prowadzi radca prawny Anna Kuprewicz
Skontaktuj się z nami

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search