Specjalizacje
Specjalizacje

Procesy sądowe

Prowadzimy w imieniu Klientów procesy sądowe. Reprezentujemy zarówno przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz organami administracji publicznej. Działamy także przed Sądem Najwyższym.  

Skuteczne prowadzenie sporu sądowego to przede wszystkim umiejętnie dobrana strategia procesowa oraz szacowanie ryzyk.

Opieką prawną otaczamy od samego początku, tj. od analizy problemu aż do uzyskania wyroku. Przygotowujemy strategię procesową oraz bierzemy udział w rozprawach i posiedzeniach sądowych. 

Kancelaria reprezentuje w procesach sądowych zarówno osoby fizyczne jak i przedsiębiorców.  

Reprezentujemy także w postępowaniach polubownych i mediacji. 

Czego może dotyczyć sprawa sądowa? 

Poznajmy się!

Wspólnie dobierzemy właściwy zakres obsługi prawnej.
Czy będzie to forma doraźna, czy też stała współpraca.

Zawsze zachęcamy do omówienia szczegółów.
Zakres obsługi zawsze ustalamy indywidualnie.

Wpisz frazę, którą szukasz