Prowadzimy w imieniu Klientów sprawy sądowe. Reprezentujemy zarówno przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz organami administracji publicznej. 

Skuteczne prowadzenie sporu sądowego to przede wszystkim umiejętnie dobrana strategia procesowa oraz szacowanie ryzyk. Opieką prawną otaczamy od samego początku, tj. od analizy problemu aż do uzyskania wyroku. Przygotowujemy strategię procesową oraz bierzemy udział w rozprawach i posiedzeniach sądowych.

Reprezentujemy także w postępowaniach polubownych i mediacji.

 

Czego może dotyczyć sprawa sądowa? 

Pod ocenę sądu możemy oddać praktycznie każdy spór. Na sali sądowej walczymy między innymi w takich sprawach jak: rozwód, alimenty, podział majątku,  odszkodowanie, spadek. Prowadzimy postępowania o stwierdzenie nieważności umowy, także pozwy frankowe.

 

Mediacje i postępowania polubowne

Spory mogą być rozstrzygane na sali sądowej jak i poza nią. Sprawy sądowe to też nie tylko spory. Wiele zagadnień rozwiązanych może być na drodze polubownej, w tym w drodze mediacji. Pomagamy także w takich postępowaniach, zarówno doradztwem jak i reprezentowaniem.

 

Sprawy administracyjne

Postępowanie przed sądem administracyjnym najczęściej dotyczy sprawy już po wydaniu decyzji przez organ administracji. Pomagamy zarówno reprezentując przed organami administracji jak i sądami administracyjnymi.

 

Skontaktuj się z nami

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search