In Aktualności

Kolejny korzystny wyrok dla Klienta Kancelarii!

Sąd Apelacyjny w Białymstoku wyrokiem w sprawie I ACa 872/21 uznał, że nieważna jest umowa kredytu „Własny Kąt hipoteczny” PKO BP SA.

Wyrok zapadł 8 września 2022 r. i jest prawomocny.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku oddalił apelację banku PKO BP SA od wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku (I C 567/20) podtrzymując, że:

  • nieważna jest umowa zawarta przez powodów z PKO BP SA (kredyt Własny Kąt hipoteczny) – ustalił nieważność
  •  zasadnym jest zasądzenie na rzecz powodów całości żądanych kwot – tytułem świadczeń nienależnych;
  •  powodowie otrzymują całość zwrotu kosztów procesu, w tym zastępstwa procesowego za obie instancje.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku przy tym jednak:

  • uznał za zasadny zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania
  • uznał, że żądanie odsetkowe od należnej kwoty jest zasadne wyłącznie  wyłącznie za okres od wyroku I instancji do zgłoszenia zarzutu zatrzymania – w tym zakresie kierując się uchwałą Sądu Najwyższego III CZP 6/21.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 8 września 2022r. I ACa 872/21 – jest prawomocny.

Sprawę prowadzi radca prawny Anna Kuprewicz

Start typing and press Enter to search