14 września 2022

Wyrok SA Białystok i ACA 872/21 i nieważna umowa „własny kąt”

KOLEJNY KORZYSTNY WYROK DLA KLIENTA KANCELARII!

Sąd Apelacyjny w Białymstoku wyrokiem w sprawie I ACa 872/21 uznał, że nieważna jest umowa kredytu „Własny Kąt hipoteczny” PKO BP SA.

Wyrok zapadł 8 września 2022 r. i jest prawomocny.

SĄD APELACYJNY W BIAŁYMSTOKU ODDALIŁ APELACJĘ BANKU PKO BP SA OD WYROKU SĄDU OKRĘGOWEGO W BIAŁYMSTOKU (I C 567/20) PODTRZYMUJĄC, ŻE:

  • nieważna jest umowa zawarta przez powodów z PKO BP SA (kredyt Własny Kąt hipoteczny) – ustalił nieważność
  •  zasadnym jest zasądzenie na rzecz powodów całości żądanych kwot – tytułem świadczeń nienależnych;
  •  powodowie otrzymują całość zwrotu kosztów procesu, w tym zastępstwa procesowego za obie instancje.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku przy tym jednak:

  • uznał za zasadny zgłoszony przez bank zarzut zatrzymania
  • uznał, że żądanie odsetkowe od należnej kwoty jest zasadne wyłącznie  wyłącznie za okres od wyroku I instancji do zgłoszenia zarzutu zatrzymania – w tym zakresie kierując się uchwałą Sądu Najwyższego III CZP 6/21.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 8 września 2022r. I ACa 872/21 – jest prawomocny.

Sprawę prowadzi radca prawny Anna Kuprewicz

Anna Kuprewicz

Radcaw Prawny

Nieważność umowy jako jedyne roszczenie a możliwość tzw. „odfrankowienia”

21 września 2023

Anna Kuprewicz

chevron-right
Ugoda z bankiem | kredyt frankowy

20 sierpnia 2023

Anna Kuprewicz

chevron-right

Aktualności

Zobacz wszystkie

Wpisz frazę, którą szukasz