Specjalizacje

Oferta Kancelarii Radcy Prawnego Anna Kuprewicz to świadczenie pomocy i obsługi prawnej w ramach specjalizacji Kancelarii.  Zapraszamy do kontaktu!  

Jeżeli w ramach specjalizacji nie możesz odnaleźć interesującej Cię tematyki – zapraszamy do kontaktu! Nie sposób wymienić wszystkich czynności, których się podejmujemy w ramach obsługi prawnej.  W bezpośredniej rozmowie ustalimy w jakim zakresie możemy pomóc.  

Świadczymy pomoc i obsługę prawną w ramach specjalizacji

Upadłość konsumencka

padłość konsumencka jest możliwością oddłużenia w przypadku, gdy niewypłacalność nie powstała na skutek umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa. Pomagamy przy złożeniu wniosku.

Procesy sądowe

Prowadzimy w imieniu Klientów procesy sądowe. Reprezentujemy przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, także w postępowaniach polubownych i mediacji.

Prawo umów

Obsługa prawna. Przygotowywanie, opiniowanie kontraktów. Analiza dokumentacji. Negocjowanie, spory sądowe.

Prawo rodzinne. Rozwody

Prawo rodzinne jest praktykowane w Kancelarii w ramach specjalizacji. Prowadzimy sprawy rozwodowe, o alimenty jak i inne sprawy z zakresu prawa rodzinnego.

Prawo nieruchomości

Obsługa prawna z zakresu prawo nieruchomości. Przygotowywanie, opiniowanie kontraktów. Analiza dokumentacji. Negocjowanie, spory sądowe.

Prawo budowlane

Prawo budowlane obsługa prawna. Obsługujemy prawnie uczestników procesu budowlanego: inwestorów, projektantów, wykonawców. Negocjacje oraz spory sądowe.

Obsługa prawna firm

Zapewniamy wszechstronną pomoc i wsparcie prawne na rzecz przedsiębiorców bez względu na to czy prowadzisz działalność w formie jednoosobowej czy w formie spółki prawa handlowego.

Kredyty hipoteczne i konsumenckie PLN

Prowadzenie procesów sądowych w sprawach kredytów hipotecznych i konsumenckich PLN. Wibor i sankcja kredytu darmowego.

Kredyty frankowe CHF

W ramach praktyki Kancelarii specjalizujemy się w zakresie roszczeń kredytobiorców tzw. kredytów frankowych

Inne specjalizacje

Zapoznaj się z naszymi pozostałymi specjalizacjami.

Upadłość konsumencka

padłość konsumencka jest możliwością oddłużenia w przypadku, gdy niewypłacalność nie powstała na skutek umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa. Pomagamy przy złożeniu wniosku.

Procesy sądowe

Prowadzimy w imieniu Klientów procesy sądowe. Reprezentujemy przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, także w postępowaniach polubownych i mediacji.

Prawo umów

Obsługa prawna. Przygotowywanie, opiniowanie kontraktów. Analiza dokumentacji. Negocjowanie, spory sądowe.

Prawo rodzinne. Rozwody

Prawo rodzinne jest praktykowane w Kancelarii w ramach specjalizacji. Prowadzimy sprawy rozwodowe, o alimenty jak i inne sprawy z zakresu prawa rodzinnego.

Prawo nieruchomości

Obsługa prawna z zakresu prawo nieruchomości. Przygotowywanie, opiniowanie kontraktów. Analiza dokumentacji. Negocjowanie, spory sądowe.

Prawo budowlane

Prawo budowlane obsługa prawna. Obsługujemy prawnie uczestników procesu budowlanego: inwestorów, projektantów, wykonawców. Negocjacje oraz spory sądowe.

Obsługa prawna firm

Zapewniamy wszechstronną pomoc i wsparcie prawne na rzecz przedsiębiorców bez względu na to czy prowadzisz działalność w formie jednoosobowej czy w formie spółki prawa handlowego.

Kredyty hipoteczne i konsumenckie PLN

Prowadzenie procesów sądowych w sprawach kredytów hipotecznych i konsumenckich PLN. Wibor i sankcja kredytu darmowego.

Kredyty frankowe CHF

W ramach praktyki Kancelarii specjalizujemy się w zakresie roszczeń kredytobiorców tzw. kredytów frankowych

Inne specjalizacje

Zapoznaj się z naszymi pozostałymi specjalizacjami.
Wpisz frazę, którą szukasz