Prawo rodzinne jest praktykowane w Kancelarii w ramach specjalizacji.

Rozumiemy, że sprawy rodzinne stanowią przede wszystkim trudne emocjonalnie sprawy, dlatego też w naszej Kancelarii spotkacie się Państwo z profesjonalnym i empatycznym podejściem. Nie podejmiemy decyzji za Ciebie, ale objaśnimy mechanizmy prawne potencjalnych rozwiązań. Kierujemy się natomiast bezkompromisową zasadą, że w sprawach rodzinnych najważniejszym jest dobro dzieci bez względu na to, czy przeprowadzamy postępowanie w sprawie o rozwód, kontakty czy roszczenia alimentacyjne.

Prowadzimy sprawy rozwodowe, o alimenty jak i inne sprawy z zakresu prawa rodzinnego. Jakie są to postępowania?

Sprawy o rozwód:

Prowadzimy postępowania o rozwód zajmując się pełnym zakresem tego zagadnienia, a mianowicie regulacji relacji małżeńskich oraz stosunków rodziców z dziećmi.

Rozpad małżeństwa za zgodą małżonków może być orzeczony w zakresie rozwodu bez winy żadnej ze stron. Prowadzimy natomiast także postępowania, w ramach których ustala się także winę jednego lub obydwu małżonków w rozpadzie małżeństwa.

W przypadku, gdy z małżeństwa pochodzą dzieci to w ramach rozwodu sąd będzie rozstrzygał także kwestie rodzicielskie. Zakresem wyroku rozwodowego objęte są

W ramach postępowania o rozwód pomagamy także w wypracowaniu porozumienia rodzicielskiego.

 

Sprawy o alimenty:

Sprawy o alimenty odnoszą się tak do ustalenia obowiązku alimentacyjnego, podwyższenia lub obniżenia alimentów, a także uchylenia obowiązku alimentacyjnego. Prowadzimy postępowania sądowe w zakresie alimentacji jak i ewentualnie także egzekucyjne o zapłatę.

Dodatkowo dłużnik alimentacyjny może odpowiadać na podstawie przepisów szczególnych, w tym karnych. Doradzamy także w tym zakresie.

 

Władza rodzicielska. Kontakty. Ustalenie miejsca pobytu dziecka: 

Władza rodzicielska jest najszerszą kompetencją rodzicielską. Władza rodzicielską jest zarówno prawem jak i obowiązkiem rodzica do wychowania, sprawowania opieki i pieczy nad dzieckiem. Rodzic obowiązany jest jednak działać z poszanowaniem praw i godności dziecka.

Władza rodzicielska być regulowana sądownie poprzez ograniczenie lub pozbawienie jej rodzica. Przesłankami do takiej decyzji może być zagrożenie i/lub naruszenie dobra dziecka, także ocena prawidłowego wykonywania władzy rodzicielskiej.

Odrębnym od władzy rodzicielskiej jest prawo do kontaktów rodzica z dzieckiem. Aspekt ten buduje więź, ale również podlegać może regulacji przez sąd. Sąd wówczas wskazuje zakres i możliwości realizacji kontaktów. Postępowanie jest w szczególności istotne, gdy rodzice nie mieszkający ze sobą nie mogą jednocześnie dojść do porozumienia w sprawie samodzielnego ustalania i realizowania kontaktów.

 

Sprawy majątkowe:

Doradzamy także w sprawach majątkowych małżonków. Zarówno w kwestii ułożenia małżeńskiej umowy majątkowej, np. rozdzielności jak i kwestii spornych o podział majątku.

Skontaktuj się z nami

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search