Specjalizacje
Specjalizacje

Prawo rodzinne. Rozwody

Prawo rodzinne jest praktykowane w Kancelarii w ramach specjalizacji. Prowadzimy sprawy rozwodowe, o alimenty jak i inne sprawy z zakresu prawa rodzinnego. 

Prawo rodzinne, w tym sprawy o rozwody, jest praktykowane w Kancelarii w ramach specjalizacji.

Rozumiemy, że sprawy rodzinne stanowią przede wszystkim trudne emocjonalnie sprawy, dlatego też w naszej Kancelarii spotkacie się Państwo z profesjonalnym i empatycznym podejściem. Nie podejmiemy decyzji za Ciebie, ale objaśnimy mechanizmy prawne potencjalnych rozwiązań. Kierujemy się natomiast bezkompromisową zasadą, że w sprawach rodzinnych najważniejszym jest dobro dziecka bez względu na to, czy przeprowadzamy postępowanie w sprawie o rozwód, kontakty czy roszczenia alimentacyjne. 

Prowadzimy sprawy rozwodowe, o alimenty jak i inne sprawy z zakresu prawa rodzinnego. Jakie są to postępowania? 

Zakres świadczonej pomocy prawnej

Prowadzimy postępowania o rozwód zajmując się pełnym zakresem tego zagadnienia, a mianowicie regulacji relacji małżeńskich oraz stosunków rodziców z dziećmi. 

Rozpad małżeństwa za zgodą małżonków może być orzeczony w zakresie rozwodu bez winy żadnej ze stron. Prowadzimy natomiast także postępowania, w ramach których ustala się także winę jednego lub obydwu małżonków w rozpadzie małżeństwa. 

W przypadku, gdy z małżeństwa pochodzą dzieci to w ramach rozwodu sąd będzie rozstrzygał także kwestie rodzicielskie. 

Zakresem wyroku rozwodowego objęte są kwestie jak:  

Sąd może także brać pod rozwagę kwestię tzw. opieki naprzemiennej ustalając sposób jej wykonywania. 

W ramach postępowania o rozwód pomagamy także w wypracowaniu porozumienia rodzicielskiego. 

Zakres taki jak alimenty, władza rodzicielska, kontakty czy ustalenie miejsca pobytu mogą stanowić samodzielne sprawy. Jeżeli jednak toczy się postępowanie o rozwód, kwestie te rozstrzygane są w takim postępowaniu.  

Poznajmy się!

Wspólnie dobierzemy właściwy zakres obsługi prawnej.
Czy będzie to forma doraźna, czy też stała współpraca.

Zawsze zachęcamy do omówienia szczegółów.
Zakres obsługi zawsze ustalamy indywidualnie.

Wpisz frazę, którą szukasz