Specjalizacje
Specjalizacje

POMOC KREDYTOBIORCOM

Kredyty hipoteczne i konsumenckie PLN

Prowadzenie procesów sądowych w sprawach kredytów hipotecznych i konsumenckich PLN. Wibor i sankcja kredytu darmowego.  

W ramach praktyki Kancelarii zajmujemy się sprawami kredytów, w tym złotowych hipotecznych i konsumenckich.

Kredyty oparte o zmienne oprocentowanie ze wskaźnikiem WIBOR  

Wykorzystujemy doświadczenie zdobyte w zakresie prowadzenia sporów w sprawach kredytów frankowych także w walce z kredytami złotowymi. Banki w umowach kredytów hipotecznych i konsumenckich w złotych polskich stosowały analogiczne mechanizmy jak przy konstruowaniu umów frankowych.  

Jako doświadczona kancelaria odnotowujemy te analogie. Banki nie informowały o ryzykach związanych z zaciąganiem kredytów zmiennej stopie procentowej. Brak rzetelnych i pełnych informacji oraz kwestie odnoszące się do kształtowania wskaźnika WIBOR stanowią podstawy dla wadliwości umów.   

Orzecznictwo w zakresie kredytów złotówkowych dopiero będzie kształtowane. Wykorzystujemy jednak doświadczenie zdobyte przy prowadzeniu procesów kredytów frankowych.  

Rejestrowane wadliwości pozwalają na kierunkowanie zasadniczych roszczeń w postaci:  

Zakres świadczonej pomocy prawnej

Obowiązek informacyjny: 

Nieograniczone ryzyko:  

Sposób kształtowania wskaźnika: 

Skutki wykorzystywania wskaźnika:  

Podstawą współpracy i udzielenia rekomendacji działań w sprawie jest analiza dokumentacji odnoszącej się do kredytu. Ustalenie nieprawidłowych zapisów w umowie pozwala na przedstawienie  rekomendacji działania.  

W przypadku kredytów konsumenckich, ściśle regulowanych przepisami prawa.  

Sankcja kredytu darmowego:  

Podstawą do rekomendacji rozwiązań prawnych i podjęcia współpracy w ramach prowadzenia postępowania wobec banku jest analiza dokumentacji. 

Pierwszy krok? 

Dostarcz nam swoje dokumenty:

Skontaktuj się z nami w tej sprawie. Ustalimy wspólnie w jaki sposób dostarczysz dokumenty: drogą elektroniczną lub w ramach osobistego spotkania w Kancelarii. 

Rekomendujemy także niezwłoczne wystąpienie do banku o wydanie zaświadczenia odnoszącego się do salda zadłużenia, wysokości dotychczasowej spłaty, potwierdzenia wysokości wypłaconej kwoty, zmian oprocentowania w trakcie trwania umowy. Wobec dużego zainteresowania prowadzeniem spraw wobec banków z umów odnoszących się do walut obcych czas oczekiwania na stosowny dokument z banku zauważalnie się wydłuża. 

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw kredytów frankowych, które wykorzystujemy w pracy także przy kredytach złotówkowych. W związku z analogiami w problematyce ustalania wadliwości umów kredytu oraz formułowania roszczeń stawiamy rekomendacje odpowiednio dobrane do indywidualnej sytuacji kredytobiorcy.  

Rekomendacje: 

Jesteśmy też kancelarią rekomendowaną przez największe w Polsce stowarzyszenie broniące praw klientów instytucji finansowych, tj. Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu.  

Jak pracujemy?  

Poznajmy się!

Wspólnie dobierzemy właściwy zakres obsługi prawnej.
Czy będzie to forma doraźna, czy też stała współpraca.

Zawsze zachęcamy do omówienia szczegółów.
Zakres obsługi zawsze ustalamy indywidualnie.

Wpisz frazę, którą szukasz