Świadczymy usługi prawne z zakresu prawa nieruchomości.

 

W zakresie usług kancelarii sprawdzamy stan prawny nieruchomości oraz dokonujemy analizy dokumentacji. Doradzamy i tworzymy umowy z zakresu obrotu nieruchomościami, także świadczymy dalszą obsługę prawną w tym zakresie. Klientów reprezentujemy zarówno przy negocjacjach kontraktów jak i przy sporach sądowych.

Świadczymy usługi dla osób fizycznych, przedsiębiorców, a także na rzecz wspólnot mieszkaniowych.

 

Obsługa prawna z zakresu nieruchomości to w szczególności:

  • sporządzanie, weryfikowanie, analiza umowy sprzedaży nieruchomości,  także wsparcie w czynnościach notarialnych
  • sporządzanie, opiniowanie umów o najem, dzierżawy nieruchomości, zarządzanie nieruchomością, podział do korzystania (quoad usum)
  • prowadzenie postępowania wieczystoksięgowego, w tym porządkowanie treści ksiąg wieczystych dla nieruchomości, ustalenie stanu księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
  • wspieranie procesu budowalnego poprzez m.in. sporządzanie, opiniowanie umów o wykonanie projektu, umów o roboty budowlane z generalnym wykonawcą, umów o roboty budowlane z podwykonawcą; wsparcie merytoryczne procesu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę
  • postępowania sporne z deweloperem
  • prowadzenie spraw dotyczących działu nieruchomości: zniesienia współwłasności, działu spadku ze zniesieniem współwłasności, rozliczenia nakładów
  • prowadzenie spraw o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, o wydanie rzeczy, w tym eksmisję
  • prowadzenie spraw o zasiedzenie, służebność, rozgraniczenie
Skontaktuj się z nami

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search