Zapewniamy wszechstronną pomoc i wsparcie prawne na rzecz przedsiębiorców bez względu na to czy prowadzisz działalność w formie jednoosobowej czy w formie spółki prawa handlowego. Nasze działanie to Twój spokój. My reagujemy ma zmiany prawne, a Ty zajmujesz się swoim biznesem. Tak to przecież powinno działać.

Zakres obsługi zawsze ustalamy indywidualnie. Oferta obejmuje zarówno pomoc doraźną lub stałą współpracę. 

Zakres świadczonej pomocy prawnej dla przedsiębiorcy to w szczególności:

 

Obsługa bieżąca i korporacyjna:

 • dobór formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa
 • rejestracja i likwidacja działalności gospodarczej, w tym spółek prawa handlowego
 • sporządzenie umowy spółki jak i jej zmian
 • przygotowanie dokumentacji wewnętrznej / korporacyjnej
 • obsługa prawna organów spółki
 • audyt prawny działalności gospodarczej
 • dokumentacja ochrony danych osobowych

Relacje z kontrahentami:

 • przygotowywanie, opiniowanie, negocjowanie umów
 • egzekwowanie realizacji kontraktów i windykacja należności
 • dochodzenie odszkodowań za złamanie zakazu konkurencji
 • ochrona dóbr osobistych przedsiębiorcy

Sprawy pracownicze:

 • tworzenie umów o pracę, dot. zakazu konkurencji, poufności
 • tworzenie regulaminów pracy, wynagrodzeń
 • reprezentacja i zastępstwa procesowe w sporach z zakresu prawa pracy

Prawa autorskie i własności przemysłowej:

 • rejestracja znaków towarowych,
 • sporządzanie umów licencyjnych, umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej
 • dochodzenie odszkodowań i innych roszczeń związanych z naruszeniem praw autorskich i własności przemysłowej
Skontaktuj się z nami

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search