Specjalizacje
Specjalizacje

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka jest możliwością oddłużenia w przypadku, gdy niewypłacalność nie powstała na skutek umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa. Pomagamy przy złożeniu wniosku.  

Rozwiązaniem na kłopoty finansowe może być upadłość konsumencka.

Postępowanie przeznaczone jest dla dłużników nieprowadzących działalności gospodarczej i może stanowić swoisty nowy start w życiu. Celem upadłości konsumenckiej jest oddłużenie. Jest to zatem szansa na wyjście z długów.  

Upadłość konsumencka jest możliwa do osiągnięcia wtedy, gdy niewypłacalność nie powstała na skutek umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa.  

Pomagamy w ustaleniu, czy spełnione są przesłanki dla upadłości konsumenckiej oraz pomagamy w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji do postępowania w tym zakresie.  

Zakres świadczonej pomocy prawnej

Poznajmy się!

Wspólnie dobierzemy właściwy zakres obsługi prawnej.
Czy będzie to forma doraźna, czy też stała współpraca.

Zawsze zachęcamy do omówienia szczegółów.
Zakres obsługi zawsze ustalamy indywidualnie.

Wpisz frazę, którą szukasz