Polityka Prywatności i Cookies

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Anna Kuprewicz Kancelaria Radcy Prawnego Anna Kuprewicz, ul. Wyspiańskiego 10/7, 60-749 Poznań, NIP: 8481736574.

II. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa i wykorzystywania Pani/Pan danych osobowych proszę kontaktować się z Administratorem, adres e mail:ak@kancelariakuprewicz.pl

III. Cele i okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. zawarcia i wykonywania umowy zawartej z Administratorem oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem – przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny do wykazania prawidłowości wykonania wynikających z niej obowiązków do upływu terminów przedawnienia potencjalnych roszczeń i/lub do upływu terminów wskazanych w obowiązujących przepisach w zakresie archiwizacji w zależności, które z tych terminów upływa później;

 2. wykonania ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności podatkowych i rachunkowych – przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności do czasu upływu terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych;

 3. archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem – przez czas do upływu terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń;

 4. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora opisanego poniżej – przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym zakresie nie dłużej jednak niż do czasu uznania za uzasadniony szczególną sytuacją Państwa sprzeciwu,

IV. Podstawy przetwarzania danych osobowych

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest w zakresie:

 1. niezbędnym do zawarcia i wykonywania umowy – art. 6 ust 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO);

 2. wykonania obowiązków ustawowych Administratora – art. 6 ust. 1 lit c) RODO;

 3. w zakresie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest zabezpieczenie informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, dochodzenia roszczeń oraz zapewnienie niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową – art. 6 ust. 1 lit f) RODO;

 4. w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach marketingowych – art. 6 ust. 1 lit a) RODO oraz art. 10 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z 16.07.2004 r. prawo telekomunikacyjne.

W zakresie w jakim dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

V. Kategorie danych, które podlegają przetwarzaniu

Administrator przetwarzać będzie następujące kategorie Pani/Pana danych: Podstawowe dane identyfikacyjne, elektroniczne dane identyfikacyjne (adres e-mail), dane dotyczące adresu odbioru zamówionego produktu.

VI. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe Administrator udostępniać może podmiotom umożliwiającym prawidłowe wykonanie umowy, a w ramach kategorii są to: biuro księgowe, dostawy narzędzi IT, agencje marketingowe.

VII. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Administrator nie przekazuje Pana/ Pani danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem plików cookies i ich funkcjonalności. Polityka prywatności w zakresie plików opisuje możliwości w tym zakresie. 

VIII. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługują Panu/Pani:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych;
 4. ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do przenoszenia danych;
 7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dodatkowo ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. Właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przysługują Pani/Panu dwa rodzaje sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Jeżeli Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie:

 1. prawnie uzasadnionych interesów – może Pani/Pan zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;

 2. marketingu bezpośredniego – może Pani/Pan zgłosić sprzeciw w każdym czasie.

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy.

X. Informacja w zakresie profilowania

Administrator nie poddaje Pani/Pana decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu. Administrator nie korzysta z narzędzi profilowania, ani innych podobnych, które mogłyby wywoływać skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływały na Pani/Pana sytuację.

 

Pliki Cookies – Polityka prywatności

Strona kancelaria-kuprewicz.pl używa plików cookies w celach statystycznych po to, aby dostosować serwis dla Państwa potrzeb. Chcemy aby serwis jak najlepiej Państwu służył.

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy do użytkowania, który odwiedza serwis.

Korzystamy z usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianych przez Google, Inc. („Google”) w postaci narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, wyświetleń, czasu wyświetleń stron czy przejść pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics, które mogą być przekazywane do siedziby Google. Zbierane dane IP są anonimizowane.

W używanej przez Państwa przeglądarce internetowej istnieje możliwość zmiany ustawień dotyczących cookies. 

Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej  aż do całkowitego blokowania plików cookies. Całkowite zablokowanie plików cookies może wiązać się z uniemożliwieniem korzystania z niektórych funkcji z racji technicznych rozwiązań. Brak natomiast zmiany ustawień plików cookies oznacza zgodę na używanie plików cookies.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej):
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/products/windows?os=windows-7
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
Pozostałe przeglądarki: sekcja “pomoc” danej przeglądarki.

Wpisz frazę, którą szukasz