Specjalizacje
Specjalizacje

Prawo budowlane

Prawo budowlane obsługa prawna. Obsługujemy prawnie uczestników procesu budowlanego: inwestorów, projektantów, wykonawców. Negocjacje oraz spory sądowe. 

W ramach usług Kancelarii wspieramy prawnie uczestników procesu budowlanego. 

Proces budowlany jest długotrwały i wieloaspektowy. Tworzymy, weryfikujemy i opiniujemy umowy zawierane w szczególności z projektantami i wykonawcami.

W ramach prac odnosimy się do problematyki relacji uczestników procesu budowlanego, wskazując na możliwe ryzyka. W ramach analiz i prac obok zakresu przepisów prawa budowlanego nie pomijamy zabezpieczenia kwestii praw autorskich do projektu. 

Pomagamy w procedurze uzyskiwania pozwolenia na budowę i innych administracyjnych postępowań z tego zakresu. 

Kancelaria świadczy pomoc prawną uczestnikom procesu budowlanego, w szczególności:

Szeroko rozumienie prawo z zakresu budowy i nieruchomości to także architektura wnętrz. Obsługujemy architektów wnętrz oraz odbiorców ich usług.  

W ramach obsługi prawnej bierzemy udział w negocjacjach kontraktów. Prowadzimy sprawy sądowe ze sporów między uczestnikami procesu budowlanego w związku z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem umowy. 

Spory sądowe z zakresu prawa budowlanego to także sprawy na tle roszczeń o naprawienie wad, w tym z rękojmi. Pomagamy także nabywcom nieruchomości w dochodzeniu ich praw od sprzedawcy nieruchomości, także dewelopera. 

Poznajmy się!

Wspólnie dobierzemy właściwy zakres obsługi prawnej.
Czy będzie to forma doraźna, czy też stała współpraca.

Zawsze zachęcamy do omówienia szczegółów.
Zakres obsługi zawsze ustalamy indywidualnie.

Wpisz frazę, którą szukasz