W ramach usług Kancelarii wspieramy prawnie uczestników procesu budowlanego. 

Proces budowlany jest długotrwały i wieloaspektowy. Tworzymy, weryfikujemy i opiniujemy umowy zawierane w szczególności z projektantami i wykonawcami. W ramach prac odnosimy się do problematyki relacji uczestników procesu budowlanego, wskazując na możliwe ryzyka. W ramach analiz i prac obok zakresu przepisów prawa budowlanego nie pomijamy zabezpieczenia kwestii prawa autorskiego do projektu.

Pomagamy w procedurze uzyskiwania pozwolenia na budowę i innych administracyjnych postępowań z tego zakresu.

Kancelaria świadczy pomoc prawną uczestnikom procesu budowlanego, a mianowicie zarówno:

  • inwestorom;
  • architektom;
  • generalnym wykonawcom, podwykonawcom;

Szeroko rozumienie prawo z zakresu budowy i nieruchomości to także architektura wnętrz. Obsługujemy architektów wnętrz oraz odbiorców ich usług.

W ramach obsługi prawnej bierzemy udział w negocjacjach kontraktów. Prowadzimy sprawy sądowe ze sporów między uczestnikami procesu budowlanego w związku z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem umowy.

Spory sądowe z zakresu prawa budowlanego to także sprawy na tle roszczeń o naprawienie wad, w tym z rękojmi. Pomagamy także nabywcom nieruchomości w dochodzeniu ich praw od sprzedawcy nieruchomości, także dewelopera.

Skontaktuj się z nami

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search