In Aktualności

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 3 października wydał wyrok w sprawie C-260 /18, będącej w centrum zainteresowania kredytobiorców związanych tzw. kredytami frankowymi. Wyrok potwierdza dotychczasową linię orzeczniczą TSUE i jest korzystnym dla kredytobiorców- konsumentów.

Trybunał stwierdził, iż sąd krajowy nie może zastępować nieuczciwych warunków umownych (w tym przypadku często chodzi o klauzule waloryzacyjne) przepisami prawa o charakterze ogólnym.

Dla kredytobiorców oznacza to tyle, że – z uwzględnieniem okoliczności sprawy – eliminacja klauzul waloryzacyjnych wiązać się będzie z:
a) Ustaleniem nieważności umowy na żądanie kredytobiorcy-konsumenta, przy czym wiążącym jest taka właśnie wola kredytobiorcy albo

b) Pozostawieniem umowy kredytowej w mocy z jednoczesnym ustaleniem oprocentowania w stawce LIBOR

Orzeczenie jest o tyle istotne, że wyrok ten powinien rozwiewać także wątpliwości naszych krajowych sądów w zakresie interpretacji i stosowania przepisów w sprawach kredytów indeksowanych lub denominowanych do walut obcych.

Skontaktuj się z nami

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search