3 października 2019

Korzystny wyrok TSUE w sprawach kredytów CHF

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 3 października wydał wyrok w sprawie C-260 /18, będącej w centrum zainteresowania kredytobiorców związanych tzw. kredytami frankowymi. Wyrok potwierdza dotychczasową linię orzeczniczą TSUE i jest korzystnym dla kredytobiorców- konsumentów.

Trybunał stwierdził, iż sąd krajowy nie może zastępować nieuczciwych warunków umownych (w tym przypadku często chodzi o klauzule waloryzacyjne) przepisami prawa o charakterze ogólnym.

Dla kredytobiorców oznacza to tyle, że – z uwzględnieniem okoliczności sprawy – eliminacja klauzul waloryzacyjnych wiązać się będzie z:
a) Ustaleniem nieważności umowy na żądanie kredytobiorcy-konsumenta, przy czym wiążącym jest taka właśnie wola kredytobiorcy albo

b) Pozostawieniem umowy kredytowej w mocy z jednoczesnym ustaleniem oprocentowania w stawce LIBOR

Orzeczenie jest o tyle istotne, że wyrok ten powinien rozwiewać także wątpliwości naszych krajowych sądów w zakresie interpretacji i stosowania przepisów w sprawach kredytów indeksowanych lub denominowanych do walut obcych.

Anna Kuprewicz

Radcaw Prawny

Nieważność umowy jako jedyne roszczenie a możliwość tzw. „odfrankowienia”

21 września 2023

Anna Kuprewicz

chevron-right
Ugoda z bankiem | kredyt frankowy

20 sierpnia 2023

Anna Kuprewicz

chevron-right

Aktualności

Zobacz wszystkie

Wpisz frazę, którą szukasz