15 lipca 2021

Rzecznik finansowy pyta sąd najwyższy o przedawnienia roszczeń o zapłatę rat kredytu

Rzecznik Finansowy pyta Sąd Najwyższy o przedawnienia roszczeń o zapłatę rat kredytu. 

Sąd Najwyższy po raz kolejny zajmie się tematyką roszczeń kredytobiorców w związku z kredytami frankowymi. Rzecznik Finansowy skierował się do Sądu Najwyższego o wydanie uchwały z uwagi na rozbieżności w orzecznictwie. Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą III CZP 46/21 i zostanie rozpoznana przez Izbę Cywilną w składzie siedmiu sędziów.

Celem uchwały będzie eliminacja rozbieżności w orzecznictwie, która odnosi się do kwestii przedawniania roszczeń o zapłatę rat kredytu, które popadły w stan wymagalności przed wypowiedzeniem umowy kredytowej.

Zdaniem Rzecznika Finansowego sądy wykształciły trzy całkiem odrębne od siebie linie orzecznicze:

  1. Zgodnie z pierwszym stanowiskiem sądów, świadczenia z tytułu umowy kredytu to nic innego jak świadczenia jednorazowe, dlatego też powinny posiadać jeden termin wymagalności, który rozpoczyna się z momentem spłaty ostatniej raty kredytu albo w momencie wypowiedzenia umowy.
  2. Druga koncepcja, którą można spotkać w orzecznictwie sądów wskazuje na to, że każda rata kredytu posiada inny termin wymagalności, który wynika z umowy, czego skutkiem jest to, ze każda rata przedawnia się oddzielnie. Jednak w przypadku w którym to Bank wypowie umowę, konsument powinien spłacić całość kredytu w sposób natychmiastowy, wówczas to wtedy rozpoczyna się bieg przedawnienia roszczeń
  3. Ostatnia koncepcja sądów sprowadza się do tego, że każda rata przedawnia się w sposób indywidualny, przy czym w sytuacji w której to Bank wypowie umowę, nie zmienia to terminów wymagalności rat, które przedawniły się wcześniej.

Jak wskazuje sam Rzecznik Finansowy, każde z roszczeń ulega przedawnieniu w sposób oddzielny, wraz z upływem trzyletniego okresu liczonego od dnia następnego po dniu, w którym powinna zostać należność zgodnie z zawartą umową.

Dotychczas Rzecznik Finansowy złożył 25 wniosków o wydanie uchwały przez Sąd Najwyższy, zdecydowana większość, bo aż 20, podzielała stanowisko prezentowane przez Rzecznika Finansowego.

Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym, skład siedmiu sędziów Sądu Najwyższego może postanowić o nadaniu uchwale mocy zasady prawnej, co będzie skutkowało tym, że zwykły skład Sądu Najwyższego nie będzie mógł odstąpić od interpretacji przedstawionej w zapadłej uchwale.

Frankowicze, Kredyt CHF, Kredyt Denominowany, Kredyt Frankowy, Kredyt Indeksowany, Kredyty Walutowe, Nieważność Kredytu Frankowego, Nieważność Umowy, Nieważność Umowy Kredytu, Prawo

Anna Kuprewicz

Radcaw Prawny

Nieważność umowy jako jedyne roszczenie a możliwość tzw. „odfrankowienia”

21 września 2023

Anna Kuprewicz

chevron-right
Ugoda z bankiem | kredyt frankowy

20 sierpnia 2023

Anna Kuprewicz

chevron-right

Aktualności

Zobacz wszystkie

Wpisz frazę, którą szukasz