2 kwietnia 2020

COVID-19 a wakacje kredytowe

Skutki występowania epidemii wirusa COVID-19 odczuwalne są także przez kredytobiorców, szczególności posiadających kredyty powiązane z walutami obcymi.

Obecnie banki proponują ułatwienia poprzez możliwość skorzystania z wakacji kredytowych.

Rekomendujemy podjęcie tegoż tematu przez kredytobiorców z rozwagą. Obecnie spora część banków umożliwia złożenie wniosku przez internet lub nawet przez infolinię. Zasadniczo złożenie takiego wniosku nie wiąże się z obowiązkiem uiszczania opłat.

Skutkiem powyższego może być konieczność podpisania aneksu do umowy kredytowej. Warunki takiego aneksu mogą być negocjowane przez banki indywidualnie, w szczególności poprzez ocenę dotychczasowej historii spłat a w zasadzie badanie ewentualnych zaległości w spłatach.

Uwaga na warunki!

Skorzystanie z wakacji kredytowych może stanowić ulgę w trudnym okresie spowodowanym skutkami występowania epidemii COVID-19, należy jednak bacznie zwracać uwagę na proponowane warunki jak i ostateczną treść aneksu.

Zasadniczo zawieszenie spłaty kredytu na czas występowania epidemii wiązać się będzie z wydłużeniem czasu trwania samej umowy, co w ostatecznym może okazać się droższe.

Co więcej, kredytobiorca może mieć wybór co do zawieszenia całości spłaty zadłużenia, a więc zarówno części kapitałowej jak i odsetkowej lub wyłącznie zawieszenia części kapitałowej. Ma to o tyle znaczenie, iż skutkiem zawieszenia spłaty części odsetkowej będzie późniejsze jej doliczenie do zadłużenia. Oznaczać to może potencjalnie zastosowanie mechanizmu doliczania odsetek od odsetek na skutek ich wcześniejszej kapitalizacji, a więc obejście zakazanego w obecnym stanie prawnym anatocyzmu.

Należy mieć na względzie, iż złożenie wniosku nie powoduje automatycznego zawieszenia spłaty rat, a inicjuje procedurę skorzystania z wakacji kredytowych. To w jakim czasie kredytobiorca uzyska zgodę banku może zależeć od indywidualnej oceny lub zastosowanych przez bank procedur w tym zakresie.

Anna Kuprewicz

Radcaw Prawny

Nieważność umowy jako jedyne roszczenie a możliwość tzw. „odfrankowienia”

21 września 2023

Anna Kuprewicz

chevron-right
Ugoda z bankiem | kredyt frankowy

20 sierpnia 2023

Anna Kuprewicz

chevron-right

Aktualności

Zobacz wszystkie

Wpisz frazę, którą szukasz