22 maja 2023

Prawomocne zabezpieczenia – GetIn Bank

KOLEJNE PRAWOMOCNE ZABEZPIECZENIA – GETIN! 😃
Sąd Okręgowy w Poznaniu XVIII Wydział Cywilny (A.Zapłata) postanowieniem z dnia 11 maja, sygn akt XVIII Cz 136/23 zmienił niekorzystne dla Klientów Kancelarii postanowienie w zakresie dot zabezpieczenia roszczenia poprzez wstrzymanie płatności na czas trwania procesu! 😃
Sprawa istotna, bo sąd orzekający w sprawie takiego zabezpieczenia odmówił (K. Szmytke). Na to postanowienie złożyliśmy zażalenie. Zażalenie okazało się skuteczne. Zmiana postanowienia po zażaleniu jest ostateczną -tj. postanowienie jest prawomocnym.
Dodatkowo sprawa odnosi się do banku GETIN, a okoliczność, że bank jest w przymusowej restrukturyzacji bywa przez sądy interpretowana dwojako – w przypadku odmowy zabezpieczeń dochodzi do błędnej w naszej ocenie interpretacji przepisów, w tym ustawy o BFG, jakoby restrukturyzacja uniemożliwiała zabezpieczenie roszczenia o ustalenie niestanienia / nieważności umowy.
Jest to kolejne nasze zabezpieczenie w sprawie GETIN!
Wątpliwości, w tym błędny tok rozumowania, że nie można udzielać zabezpieczeń w przypadku, gdy przeciwnik jest w restrukturyzacji przełamać powinno orzeczenie TSUE w sprawie C-287/22 – gdzie termin wyznaczono już na 15 czerwca 2023 r.!

C-287/22, TSUE, Wstrzymanie Rat, Wstrzymanie Rat Kredytu, Zabezpieczenie Roszczeń

Anna Kuprewicz

Radcaw Prawny

Nieważność umowy jako jedyne roszczenie a możliwość tzw. „odfrankowienia”

21 września 2023

Anna Kuprewicz

chevron-right
Ugoda z bankiem | kredyt frankowy

20 sierpnia 2023

Anna Kuprewicz

chevron-right

Aktualności

Zobacz wszystkie

Wpisz frazę, którą szukasz