23 września 2020

Kary prezesa UOKIK na banki

Prezes UOKiK 22 września 2020 r. podjął decyzje nakładające na banki: BNP Paribas, Bank Millennium, Santander Bank Polska za stosowanie w aneksach do umów kredytowych powiązanych z walutami obcymi klauzul niedozwolonych w postaci klauzul przeliczeniowych do waluty obcej.

Prezes UOKiK uznał postanowienia zawarte w aneksach do umów kredytowych za nieprecyzyjnie określające zasady ustalania kursów walut obcych, w oparciu o które banki przeliczają raty kredytów.  Klauzule przeliczeniowe polegają na odesłaniu do kursów walut kształtowanych jednostronnie przez banki.

Za nieprecyzyjne uznane zostały odwołania do niezdefiniowanego „średniego kursu walutowego na rynku międzybankowym”. Odsyłania zawieranie w umowach do źródeł takich jak Reuters nie wskazują jednocześnie, z których serwisów konsument ma korzystać.  Wątpliwym w ocenie Prezesa UOKiK są też zapisy umożliwiające zmiany źródła danych, które są brane pod uwagę przy kształtowaniu kursów walutowych bez wskazania nowych źródeł.

Nieakceptowalne są w ocenie Prezesa UOKiK również postanowienia odsyłające kredytobiorców do kursów umieszczonych w tabelach opłat i prowizji bez określenia kiedy i ile razy dziennie będą sporządzane i publikowane tabele.

Więcej na stronie UOKiK:

https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16770

Anna Kuprewicz

Radcaw Prawny

Nieważność umowy jako jedyne roszczenie a możliwość tzw. „odfrankowienia”

21 września 2023

Anna Kuprewicz

chevron-right
Ugoda z bankiem | kredyt frankowy

20 sierpnia 2023

Anna Kuprewicz

chevron-right

Aktualności

Zobacz wszystkie

Wpisz frazę, którą szukasz