27 kwietnia 2018

Zmiany w ochronie danych osobowych

Przypominamy, że już 25 maja 2018 r. obowiązywać będzie już w pełnej krasie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych – RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s..1) RODO obowiązywać będzie bezpośrednio bez konieczności wprowadzania przez Państwa Unii Europejskiej odrębnych ustaw.

Nowe zasady ochrony danych osobowych obowiązywać będą praktycznie wszystkich. Rozporządzenie przewiduje wyjątki od jego stosowania (art. 2 ust. 2 RODO), m.in.: c) przez osobę fizyczną w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze lub d) przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych lub wykonywania kar, w tym ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania takim zagrożeniom.

RODO weszło w życie formalnie już 25 maja 2016 r., jednak zdecydowano się na dwuletnią karencję egzekwowalności rozporządzenia po to, aby można było się przygotować na nadchodzące zmiany.

Oznacza to, że jest już ostatni dzwonek na wykonanie rachunku sumienia i wprowadzenie zmian, zwłaszcza w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, żeby zdążyć z wprowadzeniem mechanizmów ochrony danych osobowych przed 25 maja 2018 r.

Anna Kuprewicz

Radcaw Prawny

Nieważność umowy jako jedyne roszczenie a możliwość tzw. „odfrankowienia”

21 września 2023

Anna Kuprewicz

chevron-right
Ugoda z bankiem | kredyt frankowy

20 sierpnia 2023

Anna Kuprewicz

chevron-right

Aktualności

Zobacz wszystkie

Wpisz frazę, którą szukasz