Kredyty frankowe
Specjalizacje

POMOC KREDYTOBIORCOM

Kredyty frankowe. Jak działamy?

Od lat wspieramy kredytobiorców posiadających trujące kredyty frankowe. Zdobyte w tym zakresie doświadczenie  

Sprawy kredytów prowadzimy od lat. Zdobyte w tym zakresie doświadczenie pozwala nam na bieżące dostosowywanie strategii postępowania pod obrany i ustalony z Klientem cel.  

Jak działamy?

Analiza umowy i dalszej dokumentacji jest bezpłatna.  

Analiza dokumentacji pozwala na przedstawienie rekomendacji działań w sprawie. Staramy się już na tym etapie udzielić wszelkich informacji, które pozwolą na podjęcie decyzji co do kierunku działania. Wskazujemy tak na możliwość uznania umowy kredytu za nieważną jak i opcji „odfrankowienia”.  Szacunki i wyliczenia roszczeń przedstawiamy już na etapie analizy umowy. To na tym etapie pomagamy z kompletacją dokumentacji potrzebnej do działania. 

Pomoc Kredytobiorcom nie jest ograniczona wyłącznie do siedziby Kancelarii czy apelacji poznańskiej, działamy na terenie całego kraju. 

Warunki współpracy określa każdorazowo umowa. 

Pierwszy krok? 

Dostarcz nam swoje dokumenty: 

Skontaktuj się z nami w tej sprawie. Ustalimy wspólnie w jaki sposób dostarczysz dokumenty: drogą elektroniczną lub w ramach osobistego spotkania w Kancelarii. 

Rekomendujemy także niezwłoczne wystąpienie do banku o wydanie zaświadczenia o historii rozliczeniowej z bankiem.  Zaświadczenie powinno zawierać takie informacje jak: potwierdzenie wysokości wypłaconej kwoty, zastosowanego kursu przeliczenia do wypłaty kredytu oraz ustalenia salda zadłużenia; wysokości dotychczasowej spłaty, stosowanych kursów przeliczeniowych, zmian oprocentowania w trakcie trwania umowy.  

Wobec dużego zainteresowania prowadzeniem spraw wobec banków z umów odnoszących się do walut obcych czas oczekiwania na stosowny dokument z banku zauważalnie się wydłuża. 

Decyzja?  

Zawsze należy do Ciebie. Wynik analizy dokumentacji pozwoli Ci na podjęcie racjonalnej, rozważnej decyzji co do podjęcia dalszych kroków. 

Spotkanie konsultacyjne jest bezpłatne i stanowi omówienie zasadniczych możliwości działania oraz oferty prowadzenia postępowania.  

Analiza przesłanej dokumentacji pozwala Tobie bliżej poznać zakres wadliwości umowy kredytu. Być może pojawią się dodatkowe pytania i wątpliwości. Na tym etapie umawiamy bezpłatne spotkanie konsultacyjne, na którym omawiamy zasadnicze możliwości i ścieżki postępowania w sprawie.  

Analiza umowy zawsze jest indywidualnym działaniem, gdyż wzorce umów różnią się od siebie. Zasada ta ma zastosowanie także do wzorców pochodzących z tego samego banku. Istotnym jest zatem sprawdzenie umowy, dlatego też będziemy prosić o jej treść. 

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów z bankami pozwala na rozpoznanie i wskazanie na tym etapie ryzyk, które mogą pojawić się w ramach procesu. Bezpośrednie spotkanie z prawnikiem pozwala poznać konkretną osobą, która będzie zajmowała się Twoją sprawą.  

Strategia procesowa jest każdorazowo omawiana z Klientem i dobierana do jego indywidualnych potrzeb. Naszą argumentację procesową dostosowujemy nie tylko przy uwzględnieniu konkretnego wzorca umownego. W ramach procesów wykorzystujemy nasze doświadczenie, a także bieżące, kształtujące się orzecznictwo. 

W uzgodnieniu z Klientem podnosimy także wnioski o zabezpieczenie na czas trwania procesu poprzez wstrzymanie płatności rat kredytu. Wniosek taki podejmowany jest w ramach działania procesowego z uwzględnieniem potrzeb Klienta oraz oceny możliwości i skuteczności wniosku w obliczu do okoliczności sprawy.  

Po zawarciu umowy współpracy niezwłocznie przygotowujemy dokumentację do zainicjowania procesu sądowego. W ramach umówionego wynagrodzenia Kancelaria przygotowuje nie tylko sam pozew, ale wszelkie pisma procesowe w sprawie.  

W ramach prowadzenia postępowania zgodnie z ustaleniami z Klientem oraz stosownie do rekomendacji składamy także wnioski o zabezpieczenie wstrzymania płatności rat na czas trwania procesu.  

Pamiętaj, że prowadzenie postępowania to także czynna współpraca z Twoim prawnikiem. Zdajemy sobie sprawę, że często taka sprawa może być Twoim pierwszym kontaktem z sądem i wiąże się z tym stres. Przed rozprawą przygotowujemy i omawiamy, co się wydarzy na sali sądowej.  

Czy korzystny wyrok w sprawie kredytu frankowego załatwia temat w zupełności? Niekoniecznie. Pozostaje pytanie o rozliczenie z bankiem oraz wykreślenie hipoteki. W tym zakresie także pomagamy. Nie ma znaczenia, czy rozliczenie z bankiem zgodnie z treścią wyroku polegać ma na realizacji skutków nieważności umowy czy też jej tzw. „odfrankowienia”.  

W przypadku nieważności nie ma już żadnych podstaw dalszej płatności rat. Umowy nigdy nie było. Istotnym jest także uzyskanie dokumentacji do wykreślenia hipoteki na nieruchomości zabezpieczającej kredyt. Taką dokumentację powinien wydać bank. Jeżeli natomiast tego nie zrobi to podstawą wykreślenia hipoteki zgodnie z orzecznictwem może być także wyrok uwzględniający roszczenie o ustalenie nieważności umowy. W ramach prowadzenia sprawy pomagamy także z wykreśleniem hipoteki na podstawie wyroku ustalającego nieważność umowy.  

Jeżeli wyrokiem orzeczone zostanie tzw „odfrankowienie” to zasadniczym będzie uzyskanie nowego harmonogramu płatności oraz rozliczenie nadpłaty. „Odfrankowienie” to bowiem sytuacja, gdy umowa pozostaje ważną, ale pozbawioną przeliczenia do waluty obcej – w tym przypadku CHF. Jednocześnie w sytuacji tej kredytobiorca zapłacił w toku realizacji umowy więcej, niż powinien był, gdyby nie było przeliczenia do waluty obcej. W związku z tym powstaje nadpłata po stronie kredytobiorcy i jednocześnie odpowiednio zmniejsza się saldo zadłużenia.   

Dlaczego my?  

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw kredytów frankowych. Znamy specyfikę tych spraw. Zdobyte doświadczenie pozwala na stawianie rekomendacji działania w sporze z bankiem odpowiednio do indywidualnej sytuacji kredytobiorcy.  

Rekomendacje

Jesteśmy też kancelarią rekomendowaną przez największe w Polsce stowarzyszenie broniące praw klientów instytucji finansowych, tj. Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu.  

W ramach współpracy z Kancelarią

Indywidualnie podchodzimy do każdej sprawy.

Sytuacja każdego z Klientów jest inna, stąd też już od etapu analizy dokumentacji bierzemy pod uwagę wszelkie aspekty związane ze sprawą. Także wzorce umów banków nie były jednolite. Zależy nam na przekazaniu wszystkich istotnych kwestii, które pozwolą na podjęcie odpowiedniej dla Klienta decyzji.  

Jesteśmy dostępni.

Tak też oferujemy zasady rozliczenia za prowadzenie postępowania. Możliwym jest rozliczenie ratalne. 

W ramach rozliczenia nie zajmujemy kosztów zastępstwa procesowego zasądzonych przez sąd od przeciwnika przegrywającego proces. W zakresie poniesionym za pracę Kancelarii koszty te wracają do Klienta.   

Jesteśmy partnerami na każdym etapie sprawy.

Wiemy, że proces sądowy może być stresującym wydarzeniem. Jesteśmy do dyspozycji na każdym jego etapie i objaśniamy zastaną sytuację procesową. Przygotowujemy także do wizyty w sądzie, wyjaśniamy zasady uczestniczenia w rozprawie.  

Doświadczenie i kompetencje.

Zdobyte od lat doświadczenie pozwala na dostosowanie strategii procesowej w interesie Klienta. Tematyka kredytów frankowych to także ewolucja orzecznictwa. Obserwacja zmian prawnych czy interpretacji przepisów pozwala na bieżące reagowanie w prowadzonych sprawach. Z sukcesami prowadzimy sprawy Klientów wobec banków.  

Wpisz frazę, którą szukasz