In Aktualności

Kolejna nieważność umowy frankowej Klienta Kancelarii Kuprewicz: pada PKO BP SA Własny Kąt Hipoteczny. 

Sąd Okręgowy w Białymstoku wyrokiem z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie o sygnaturze akt I C 567 /20:

  •  zasądził od banku na rzecz powodów kwotę 83 114,61 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności od dnia 5 maja 2020 r. do dnia zapłaty
  • ustalił nieważność umowy kredytu Własny Kąt Hipoteczny nr (…)
  • zasądził na rzecz powodów koszty postępowania w całości.

Przedmiotem sprawy była umowa kredytu „frankowego” – denominowanego Własny Kąt Hipoteczny z 2008 r. Wyrok nie jest prawomocny.

Sprawę prowadziła radca prawny Anna Kuprewicz.

Start typing and press Enter to search