Wyrok TSUE C-520/21 wynagrodzenie za korzystanie z kapitału

WYROK TSUE C-520/21 WYNAGRODZENIE ZA KORZYSTANIE Z KAPITAŁU W CZWARTEK 15 CZERWCA 2023 R. ZAPADŁ PRZEŁOMOWY WYROK TSUE W POLSKIEJ SPRAWIE W ZAKRESIE TZW. „WYNAGRODZENIA ZA KORZYSTANIE Z KAPITAŁU”! Sprawa jest kluczową dla kredytobiorców frankowych domagających się uznania ich umowy za nieważną. W takich przypadkach banki podnoszą twierdzenia, że należne jest im właśnie tzw. wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Zdaniem banku rozliczenie nieważności umowy kredytu doprowadza do sytuacji, że kredytobiorca korzystał z kapitału bez wynagrodzenia. […]

Wykorzystanie części kredytu nie pozbawia statusu konsumenta. TSUE C-570/21

Wykorzystanie części kredytu nie pozbawia statusu konsumenta! TSUE C-570/21 Tak orzekł TSUE w ostatnim wyroku z 8 czerwca 2023 r.  Poniżej omawiamy wyrok TSUE C-570/21:   Zagadnienie, którym zajmował się TSUE w sprawie C-570/21 odnosi się do sytuacji, gdy część kredytu wykorzystywana była na cele działalności gospodarczej. Nietrudno wyobrazić sobie taką sytuację. W przypadku spraw frankowych jak i kredytów powiązanych z innymi walutami obcymi najczęściej mamy do czynienia z kredytami hipotecznymi […]

TSUE C-570/21. Częściowe przeznaczenie kredytu na działalność gospodarczą a nieważność umowy

Czerwiec miesiącem TSUE! Już 8 czerwca kolejny wyrok.  TSUE C-570/21. Czy częściowe przeznaczenie kredytu na działalność gospodarczą będzie utrudniało lub uniemożliwiało unieważnienie umowy kredytu.    Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie skierował do TSUE pytania w kierunku ustalenia czy „konsumentem” możemy także nazywać osobę prowadząca działalność gospodarczą, która zawarła wspólnie z innym kredytobiorcą umowę kredytu powiązanego z walutą obcą przy czym kredyt był przeznaczany […]

Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Wyrok TSUE C-301/18

Wyczekiwany wyrok TSUE C-520/21 odnoszący się do roszczeń banków o tzw. wynagrodzenie za korzystanie z kapitału już 15 czerwca. Przypominamy inny wyrok TSUE dotyczący tego zagadnienia, TSUE C-301/18 z 4 czerwca 2020 r. Co wówczas orzekł TSUE? Wskazać na wstępie trzeba, że przyjęcie, że uznanie umowy kredytu za nieważną na skutek zastosowania art. 6 ust. 1 dyrektywy nr 93/13 powoduje powstanie roszczenia przedsiębiorcy o wynagrodzenie byłoby sprzeczne z celem Dyrektywy jakim jest […]

Prawomocne zabezpieczenia – GetIn Bank

KOLEJNE PRAWOMOCNE ZABEZPIECZENIA – GETIN!  Sąd Okręgowy w Poznaniu XVIII Wydział Cywilny (A.Zapłata) postanowieniem z dnia 11 maja, sygn akt XVIII Cz 136/23 zmienił niekorzystne dla Klientów Kancelarii postanowienie w zakresie dot zabezpieczenia roszczenia poprzez wstrzymanie płatności na czas trwania procesu!  Sprawa istotna, bo sąd orzekający w sprawie takiego zabezpieczenia odmówił (K. Szmytke). Na to postanowienie złożyliśmy zażalenie. Zażalenie okazało się skuteczne. Zmiana […]