Postępowanie zabezpieczające. Zmiany KPC

W ramach zmian kodeksu postępowania cywilnego, które wchodzą w życie już 1 lipca 2023 r. mamy zmiany regulacji postępowania zabezpieczającego. Czemu służy postępowanie zabezpieczające?  Postanowienie zabezpieczające służy dosłownie udzieleniu lub odmowie zabezpieczenia roszczenia. Zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Zabezpieczenie nie służy realizacji roszczenia, a umożliwieniu jego zrealizowania na wypadek wydania korzystnego […]

TSUE wypowie się w sprawie zabezpieczeń wstrzymania płatności rat kredytu!

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odpowie na pytanie dotyczące udzielania zabezpieczeń zaprzestania płatności rat kredytu na czas trwania procesu sądowego o nieważność umowy kredytu!  Sprawa C-287/22 W zakresie postępowań sądowych co do nieważności umowy kredytu możliwym jest złożenie wniosku o tzw. udzielenie zabezpieczenia regulacji stosunków stron na czas trwania procesu. Sąd może na prośbę wnioskującego np. zatrzymać obowiązek płatności rat kredytu na czas trwania procesu. Jest to o tyle […]

Prawomocne zabezpieczenia – GetIn Bank

KOLEJNE PRAWOMOCNE ZABEZPIECZENIA – GETIN!  Sąd Okręgowy w Poznaniu XVIII Wydział Cywilny (A.Zapłata) postanowieniem z dnia 11 maja, sygn akt XVIII Cz 136/23 zmienił niekorzystne dla Klientów Kancelarii postanowienie w zakresie dot zabezpieczenia roszczenia poprzez wstrzymanie płatności na czas trwania procesu!  Sprawa istotna, bo sąd orzekający w sprawie takiego zabezpieczenia odmówił (K. Szmytke). Na to postanowienie złożyliśmy zażalenie. Zażalenie okazało się skuteczne. Zmiana […]