TSUE w sprawach C-776/19 do C-782/19, BNP Paribas Personal Finance SA.

Wyrok TSUE w sprawach od C-776/19 do C-782/19. BNP Paribas Personal Finance SA. Czyli TSUE o świadczeniach głównych, przedawnieniu, zasadzie przejrzystości materialnej umowy i ryzyku walutowym. TSUE 10 czerwca 2021 r. wydał wyrok w połączonych sprawach odnoszących się do BNP Paribas Personal Finance SA. Problemem, którym zajmował się TSUE były kredyty powiązane z walutami obcymi, a dokładnie denominowane. Wnioski płynące z tego wyroku są istotne także dla konsumentów w Polsce.   Przedawnienie: […]

Wyrok TSUE C – 19/20 na przykładzie zapisów umowy GE Money Bank SA

Wyrok TSUE C-19/20 z 29 kwietnia 2021 r. – jaki skutki określa dla klauzuli niedozwolonej która zbudowana jest z kilku elementów ? Jak odczytywać wnioski TSUE w tym zakresie? Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 29 kwietnia 2021 r. wydał kolejny wyrok w polskiej sprawie „frankowej”.  Sprawa zawisła pod sygnaturą C-19/ 20, a TSUE odpowiadał na pytania Sądu Okręgowego w Gdańsku. Jednym z zagadnień było ustalenie, czy badane w sprawie postanowienie […]

Wyrok TSUE C-19/20

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 29 kwietnia 2021 r. oczekiwany wyrok w sprawie odnoszącej się do kredytów frankowych. Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny prowadzący postępowanie z udziałem Banku BPH na tle umowy kredytu powiązanego z walutą obcą z uwagi na powstałe w sprawie zagadnienia postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z pytaniami prejudycjalnymi: Pierwsze pytanie Sądu Okręgowego w Gdańsku odnosi się do tego czy zawarcie przez konsumentów aneksu […]