Rzecznik finansowy pyta sąd najwyższy o przedawnienia roszczeń o zapłatę rat kredytu

Rzecznik Finansowy pyta Sąd Najwyższy o przedawnienia roszczeń o zapłatę rat kredytu.  Sąd Najwyższy po raz kolejny zajmie się tematyką roszczeń kredytobiorców w związku z kredytami frankowymi. Rzecznik Finansowy skierował się do Sądu Najwyższego o wydanie uchwały z uwagi na rozbieżności w orzecznictwie. Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą III CZP 46/21 i zostanie rozpoznana przez Izbę Cywilną w składzie siedmiu sędziów. Celem uchwały będzie eliminacja rozbieżności w orzecznictwie, która odnosi się do kwestii przedawniania […]

TSUE w sprawach C-776/19 do C-782/19, BNP Paribas Personal Finance SA.

Wyrok TSUE w sprawach od C-776/19 do C-782/19. BNP Paribas Personal Finance SA. Czyli TSUE o świadczeniach głównych, przedawnieniu, zasadzie przejrzystości materialnej umowy i ryzyku walutowym. TSUE 10 czerwca 2021 r. wydał wyrok w połączonych sprawach odnoszących się do BNP Paribas Personal Finance SA. Problemem, którym zajmował się TSUE były kredyty powiązane z walutami obcymi, a dokładnie denominowane. Wnioski płynące z tego wyroku są istotne także dla konsumentów w Polsce.   Przedawnienie: […]

Wyrok TSUE C-19/20

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 29 kwietnia 2021 r. oczekiwany wyrok w sprawie odnoszącej się do kredytów frankowych. Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny prowadzący postępowanie z udziałem Banku BPH na tle umowy kredytu powiązanego z walutą obcą z uwagi na powstałe w sprawie zagadnienia postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z pytaniami prejudycjalnymi: Pierwsze pytanie Sądu Okręgowego w Gdańsku odnosi się do tego czy zawarcie przez konsumentów aneksu […]