Postępowanie konsumenckie. Ważne zmiany KPC!

Z dniem 1 lipca 2023 r. wejdą w życie zmiany kodeksu postępowania cywilnego. Postępowanie konsumenckie.  Niezwykle ważną jest zmiana w zakresie postępowań cywilnych z udziałem konsumentów. Wchodząca regulacja stanowi nowum i nakłada nowe obowiązki na strony procesu, a w szczególności na przedsiębiorcę w sporze z konsumentem. Regulacja została zawarta w przepisach art. 458 (14) kpc do art. 458 (16) kpc. Zaniedbanie nowych obowiązków może być dotkliwe w skutkach dla przedsiębiorców, […]