Wyrok TSUE C-520/21 wynagrodzenie za korzystanie z kapitału

WYROK TSUE C-520/21 WYNAGRODZENIE ZA KORZYSTANIE Z KAPITAŁU W CZWARTEK 15 CZERWCA 2023 R. ZAPADŁ PRZEŁOMOWY WYROK TSUE W POLSKIEJ SPRAWIE W ZAKRESIE TZW. „WYNAGRODZENIA ZA KORZYSTANIE Z KAPITAŁU”! Sprawa jest kluczową dla kredytobiorców frankowych domagających się uznania ich umowy za nieważną. W takich przypadkach banki podnoszą twierdzenia, że należne jest im właśnie tzw. wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Zdaniem banku rozliczenie nieważności umowy kredytu doprowadza do sytuacji, że kredytobiorca korzystał z kapitału bez wynagrodzenia. […]

Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Wyrok TSUE C-301/18

Wyczekiwany wyrok TSUE C-520/21 odnoszący się do roszczeń banków o tzw. wynagrodzenie za korzystanie z kapitału już 15 czerwca. Przypominamy inny wyrok TSUE dotyczący tego zagadnienia, TSUE C-301/18 z 4 czerwca 2020 r. Co wówczas orzekł TSUE? Wskazać na wstępie trzeba, że przyjęcie, że uznanie umowy kredytu za nieważną na skutek zastosowania art. 6 ust. 1 dyrektywy nr 93/13 powoduje powstanie roszczenia przedsiębiorcy o wynagrodzenie byłoby sprzeczne z celem Dyrektywy jakim jest […]