Kolejna nieważność umowy frankowej: pada PKO BP SA własny kąt

Kolejna nieważność umowy frankowej Klienta Kancelarii Kuprewicz: pada PKO BP SA Własny Kąt Hipoteczny.  Sąd Okręgowy w Białymstoku wyrokiem z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie o sygnaturze akt I C 567 /20:  zasądził od banku na rzecz powodów kwotę 83 114,61 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności od dnia 5 maja 2020 r. do dnia zapłaty ustalił nieważność umowy kredytu Własny Kąt Hipoteczny nr (…) zasądził na rzecz powodów koszty […]