Uchwała SN III CZP 6/21 – co wprowadza do spraw frankowych?

SN III CZP 6/21: Sąd Najwyższy 7 maja 2021 r. wydał uchwałę w sprawie III CZP 6/21. SN odpowiadał  na pytania Rzecznika Finansowego odnoszące się do kredytów indeksowanych i denominowanych do waluty obcej.  Co niesie to rozstrzygnięcie? Co oznacza nadanie uchwale mocy zasady prawnej? Moc zasady prawnej W pierwszej kolejności trzeba wskazać, że uchwale z dnia 7 maja 2021 r. III CZP 6/21,  Sąd Najwyższy nadał moc zasady […]