Przewlekłość postępowania. Zmiany.

Z dniem 1 lipca 2023 r. wchodzi zmiana przepisów kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw. Między innymi zmiany obejmują regulację postępowania w zakresie przewlekłości postępowania. Poniżej wyjaśniamy zakres zmian. Czym jest przewlekłość postępowania?  Przewlekłością postępowania jest stan naruszenia prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Źródłem takiego stanu rzeczy może być działanie lub bezczynność sądu, a w przypadku spraw karnych także prokuratora prowadzącego […]