Wykorzystanie części kredytu nie pozbawia statusu konsumenta. TSUE C-570/21

Wykorzystanie części kredytu nie pozbawia statusu konsumenta! TSUE C-570/21 Tak orzekł TSUE w ostatnim wyroku z 8 czerwca 2023 r.  Poniżej omawiamy wyrok TSUE C-570/21:   Zagadnienie, którym zajmował się TSUE w sprawie C-570/21 odnosi się do sytuacji, gdy część kredytu wykorzystywana była na cele działalności gospodarczej. Nietrudno wyobrazić sobie taką sytuację. W przypadku spraw frankowych jak i kredytów powiązanych z innymi walutami obcymi najczęściej mamy do czynienia z kredytami hipotecznymi […]