E- doręczenia, nowelizacja ustawy „covidowej”

E- doręczenia, nowelizacja ustawy „Covidowej” Wraz z dniem 1 lipca 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zgodnie ze wskazaną nowelizacją do przedmiotowej regulacji zostanie dodany art. 15zzs9, który wprowadza nowe przepisy odnoszące się do dokonywania przez sąd doręczeń pism sądowych zawodowym pełnomocnikom w ramach […]