Kolejna wygrana klienta kancelarii – nieważna umowa ekstralokum! SO Białystok i C 42/21

KOLEJNA WYGRANA KANCELARII W SPRAWIE UMOWY „FRANKOWEJ”!  SO Białystok I C 42/21 NIEWAŻNA UMOWA EKSTRALOKUM (dawny Kredyt Bank, obecnie Santander Bank Polska SA) Sąd Okręgowy w Białymstoku wyrokiem z dnia 12 lipca 2021 r., w sprawie o sygnaturze akt I C 42/21, zgadzając się z żądaniami pozwu: – ustalił, że umowa kredytu EKSTRALOKUM jest nieważna; – zasądził na rzecz powodów kwoty: 40284,77 PLN oraz 167 832,81 CHF; – zasądził […]

Rozwód a umowa kredytu „frankowego”

Umowa kredytu „frankowego” a rozwód kredytobiorców Kredyty frankowe zawierane były często przez małżeństwa na zakup nieruchomości na własne cele mieszkaniowe. Życie pisze różne scenariusze, a małżonkowie czasem się rozchodzą. Wtedy wspólna inwestycja mieszkaniowa może stanowić dodatkowy problem. O ile można dokonać podziału majątku między małżonkami to pojawia się pytanie co wówczas dzieje się z kredytem? A zwłaszcza co z kredytem „frankowym”? Czy po rozwodzie można dochodzić roszczeń z umowy „frankowej”? […]

Kolejna nieważność umowy frankowej: pada PKO BP SA własny kąt

Kolejna nieważność umowy frankowej Klienta Kancelarii Kuprewicz: pada PKO BP SA Własny Kąt Hipoteczny.  Sąd Okręgowy w Białymstoku wyrokiem z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie o sygnaturze akt I C 567 /20:  zasądził od banku na rzecz powodów kwotę 83 114,61 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności od dnia 5 maja 2020 r. do dnia zapłaty ustalił nieważność umowy kredytu Własny Kąt Hipoteczny nr (…) zasądził na rzecz powodów koszty […]

E- doręczenia, nowelizacja ustawy „covidowej”

E- doręczenia, nowelizacja ustawy „Covidowej” Wraz z dniem 1 lipca 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zgodnie ze wskazaną nowelizacją do przedmiotowej regulacji zostanie dodany art. 15zzs9, który wprowadza nowe przepisy odnoszące się do dokonywania przez sąd doręczeń pism sądowych zawodowym pełnomocnikom w ramach […]

Warunek przejrzystości według TSUE. Wyrok z 10 czerwca 2021 r. C-609/19.

10 czerwca Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-609/19 wydał wyrok istotny z punktu widzenia kredytobiorców.  Orzeczenie stanowi o warunku przejrzystości według TSUE na kanwie umowy kredytu denominowanego do waluty obcej. Postępowanie odnosiło się do BNP Paribas Personal Finance SA. W ramach zawartej z bankiem umowy kredytu denominowanego płatności w stałych ratach zaliczane były pierwszej kolejności na poczet odsetek. Skutkiem było wydłużenie okresu obowiązywania umowy i podwyższenie kwoty […]