TSUE wypowie się w sprawie zabezpieczeń wstrzymania płatności rat kredytu!

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odpowie na pytanie dotyczące udzielania zabezpieczeń zaprzestania płatności rat kredytu na czas trwania procesu sądowego o nieważność umowy kredytu!  Sprawa C-287/22 W zakresie postępowań sądowych co do nieważności umowy kredytu możliwym jest złożenie wniosku o tzw. udzielenie zabezpieczenia regulacji stosunków stron na czas trwania procesu. Sąd może na prośbę wnioskującego np. zatrzymać obowiązek płatności rat kredytu na czas trwania procesu. Jest to o tyle […]