Nasza skarga kasacyjna w sprawie BZ WBK przyjęta przez Sąd Najwyższy! Ii CSKP 203/23

SĄD NAJWYŻSZY PRZYJMUJE NASZĄ SKARGĘ KASACYJNĄ DO ROZPOZNANIA!!!  II CSKP 203/23 Śpieszymy poinformować, że w dniu 8 marca 2023 r. Sąd Najwyższy na posiedzeniu niejawnym postanowił przyjąć do rozpoznania naszą skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu (wyrok z dnia 31 maja 2022 r., I ACa 809/20)!!! Przypominamy, ze sprawa dotyczy kredytu (BZ WBK) „dewizowy /inwestorski”. W I instancji Sąd Okręgowy w Poznaniu, sędzia M. Ławrynowicz, XVIII C 2283/19 – orzekł […]