SPECJALIZACJE

Kancelaria Radcy Prawnego Anny Kuprewicz pomaga kompleksowo w szczególności w sprawach:

1. SPORY I POSTĘPOWANIA SĄDOWE

Zastępstwo procesowe świadczymy w zakresie specjalizacji Kancelarii. Przygotowujemy strategię procesową oraz bierzemy udział w rozprawach i posiedzeniach sądowych. Zastępstwo procesowe obejmuje w szczególności:

 • prowadzenie spraw o zapłatę, zastępcze wykonanie, odszkodowanie i windykację należności
 • prowadzenie spraw o stwierdzenie nieważności umowy, bezpodstawne wzbogacenie, nienależne świadczenie
 • prowadzenia spraw dotyczących roszczeń konsumentów, w tym przeciwko ubezpieczycielom i instytucjom rynku finansowego
 • prowadzenie spraw rodzinnych, w tym rozwodów i spadkowych
2. PRAWO CYWILNE I GOSPODARCZE

Pomoc w zakresie spraw prawa cywilnego i prawa gospodarczego obejmuje szeroki zasięg problemów, z którymi mierzą się nasi klienci. Obsługa prawna Kancelarii to między innymi:

 • wsparcie prawne podczas zakładania działalności gospodarczej i późniejsza bieżąca obsługa przedsiębiorców
 • tworzenie, konsultacja, weryfikacja i audyt kontraktów prawnych
 • pośrednictwo w sprawach o odszkodowanie za niewykonanie umowy lub jej niewłaściwe wykonanie
 • reprezentacja strony w sporach o zapłatę, zastępcze wykonanie umowy
 • zakres roszczeń konsumenckich,
 • ogłaszanie upadłości konsumenckiej i przedsiębiorstw
3. SPRAWY BANKOWE I DOTYCZĄCE INSTYTUCJI FINANSOWYCH

Reprezentujemy konsumentów w sporach z bankami, ubezpieczycielami i innymi instytucjami rynku finansowego, w tym prowadzimy:

 • weryfikujemy umowy dotyczące konsumentów pod kątem roszczeń o zapłatę, odszkodowawczych i o stwierdzenie nieważności, także w związku z obecnością niedozwolonych klauzul umownych
 • postępowania w zakresie umów odnoszących się do walut obcych (kredyty indeksowane, denominowane, tzw. „kredyty walutowe”, „kredyty frankowe”)
 • postępowań dotyczące ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
 • postępowań dotyczących ubezpieczeń niskiego wkładu
4. NIERUCHOMOŚCI I BUDOWNICTWO

Realizujemy obsługę prawną odnoszącą się do nieruchomości. Sprawdzam stan prawny nieruchomości oraz świadczę obsługę prawną w zakresie m.in.:

 • porządkowania treści ksiąg wieczystych dla nieruchomości
 • sporządzania, opiniowania umów o najem, dzierżawę nieruchomości, zarządzanie nieruchomością, podział do korzystania (quoad usum)
 • wspierania procesu budowalnego poprzez m.in. sporządzanie, opiniowanie umów o wykonanie projektu, umów o roboty budowlane z generalnym wykonawcą, umów o roboty budowlane z podwykonawcą; wsparcie merytoryczne procesu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę
 • postępowań spornych z deweloperami
 • spraw dotyczących działu nieruchomości: zniesienia współwłasności, działu spadku ze zniesieniem współwłasności, rozliczenia nakładów
 • spraw o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, o wydanie rzeczy, w tym eksmisję
 • spraw o zasiedzenie, służebność, rozgraniczenie
5. PRAWO AUTORSKIE I WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Czasem wytwór naszej pracy stanowi utwór, który podlega ochronie prawnej. Warto to sprawdzić, a ja pomogę merytorycznie przy:

 • przygotowaniu umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, umów o licencje
 • dochodzeniu odszkodowań i roszczeń w związku z naruszeniem praw autorskich i praw pokrewnych
 • rejestracji znaku towarowego
 • roszczeniach związanych z prawami ochronnymi własności przemysłowej
6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Sprawdzamy i tworzymy dokumentację odnoszącą się do ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach, a między innymi:

 • dokumentację wewnętrzną, regulaminy, klauzule informacyjne dot. ochrony danych osobowych
 • procedury ochrony danych osobowych, w tym w zakresie zatrudnienia
7. ODSZKODOWANIA

Uzyskujemy należne odszkodowania oraz zadośćuczynienia zarówno w postępowaniu przed ubezpieczycielem (tzw. postępowanie likwidacyjne) oraz w postępowaniu sądowym. Prowadzę w szczególności sprawy:

 • w związku ze szkodą majątkową
 • w związku ze szkodą osobową (odszkodowanie, zadośćuczynienie, renty, odpowiedzialność na przyszłość)
 • w związku ze śmiercią osoby najbliższej (zadośćuczynienie, odszkodowanie w związku z pogorszeniem się sytuacji życiowej, renta)
 • w związku z naruszeniem dóbr osobistych
 • w związku ze zdarzeniami medycznymi
 • w związku z wypadkami przy pracy, w tym w zakresie odpowiedzialności uzupełniającej pracodawcy
7. SPRAWY RODZINNE I SPADKOWE

Najtrudniejszymi sprawami są te odnoszące się do strefy prywatnej, rodzinnej. Te podejmujemy z pełnym zaangażowaniem i pomagamy między innymi w sprawach:

 • o rozwód i separację
 • podziału majątku dorobkowego małżonków
 • dotyczące relacji między rodzicami a dziećmi, w tym: o władzę rodzicielską, o kontakty, o alimenty,
 • o ubezwłasnowolnienie
 • ustanowienie opieki, kurateli
 • stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku
 • unieważnienie testamentu
 • o zachowek

…a to nie wszystko. Skontaktuj się z nami, opowiedz o swoim problemie – my dobierzemy odpowiednie rozwiązanie prawne.

W każdej sprawie zapewniamy zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi lub organami administracji publicznej.

KANCELARIA

Adres: ul. Wyspiańskiego 10/7, 60-749 Poznań

Tel:  536 786 447 oraz 792 016 326

biuro@kancelariakuprewicz.pl
ak@kancelariakuprewicz.pl

SPECJALIZACJE

Prawo Cywilne
Prawo Rodzinne
Prawo Nieruchomości
Prawo Gospodarcze
Prawo Medyczne
Odszkodowania

Skontaktuj się z nami

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search