KREDYTY FRANKOWE – INFORMACJE PODSTAWOWE

Świadczymy pomoc prawną w zakresie dochodzenia roszczeń wobec banków w związku z umowami kredytowymi odnoszącymi się do walut obcych. Najczęściej w sprawie kredytów frankowych CHF.

Podstawą współpracy i udzielenia rekomendacji działań w sprawie jest analiza dokumentacji odnoszącej się do kredytu. Ustalenie nieprawidłowych zapisów w umowie pozwala na przedstawienie Tobie rekomendacji działania. Więcej w zakładce [analiza twojej dokumentacji]

W ramach postępowania sądowego można domagać się ustalenia nieważności umowy oraz rozliczenia z tego tytułu, tj zapłaty.

Kolejną opcją jest tzw. „odfrankowienie” kredytu, co oznacza usunięcie niedozwolonych postanowień umownych dotyczących przeliczenia do waluty obcej i żądanie zwrotu powstałej z nadpłaty.

Nasza analiza i rekomendacje działań w sprawie odnosić się będą do możliwości i skutków dochodzenia roszczeń.

KREDYT FRANKOWY – ANALIZA TWOJEJ DOKUMENTACJI

Podstawą do rekomendacji rozwiązań prawnych i podjęcia współpracy w ramach prowadzenia postępowania wobec banku jest analiza dokumentacji.

Analiza dokumentacji jest bezpłatna. Analiza pozwali podjąć Tobie decyzję, a nam wskazać kierunki działania w sprawie. 

Pierwszy krok?

Dostarcz nam swoje dokumenty:
1. umowę o kredyt
2. aneksy do umowy, o ile zostały zawarte
3. regulamin odnoszący się do twojej umowy, o ile taki posiadasz
4. inne dokumenty, które otrzymałeś w sprawie kredytu

Skontaktuj się z nami w tej sprawie. Ustalimy wspólnie w jaki sposób dostarczysz dokumenty: drogą elektroniczną lub w ramach osobistego spotkania w Kancelarii.

Rekomendujemy także niezwłoczne wystąpienie do banku o wydanie zaświadczenia odnoszącego się do salda zadłużenia, wysokości dotychczasowej spłaty, potwierdzenia wysokości wypłaconej kwoty, zmian oprocentowania w trakcie trwania umowy. Wobec dużego zainteresowania prowadzeniem spraw wobec banków z umów odnoszących się do walut obcych czas oczekiwania na stosowny dokument z banku zauważalnie się wydłuża.

Decyzja?

Zawsze należy do Ciebie. Wynik analizy dokumentacji pozwoli Ci na podjęcie racjonalnej, rozważnej decyzji co do podjęcia dalszych kroków.

Współpraca

Analiza umowy zawsze jest indywidualnym działaniem, gdyż wzorce umów różnią się od siebie. Zasada ta ma zastosowanie także do wzorców pochodzących z tego samego banku. Istotnym jest zatem sprawdzenie umowy, dlatego też będziemy prosić o jej treść.

Skontaktuj się z nami

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search