In Prawo

Rozwód jest sprawą obciążającą emocjonalnie. Jednak do dopełnienia wszelkich formalności często nie wystarczy sam wyrok rozwodowy, gdyż byli małżonkowie pozostają współwłaścicielami pewnego
dorobku. Wówczas należy również dokonać tego podziału albo przed notariuszem albo przed sądem w odpowiednim ku temu postępowaniu.

Zdarza się, że od wyroku rozwodowego do działu majątku (a nawet złożenia wniosku w tym zakresie) mija nawet kilka lat. Jak wówczas ustalić wartość poszczególnych przedmiotów majątku wspólnego?
Tematem tym zajął się Sąd Najwyższy, który uchwałą z 23 lutego 2018 r. (III CZP 103/17) orzekł, że w sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami (a więc po rozwodzie) skład majątku wspólnego ustala się według chwili ustania wspólności majątkowej, a jego wartość według stanu tego majątku oraz cen w chwili dokonywania podziału.

Reasumując składniki majątku określane są na dzień uprawomocnienia się orzeczenia rozwodowego, natomiast ich stan (w tym np. techniczny) oraz wartość na dzień dokonania podziału majątku.
Sąd Najwyższy w cytowanej uchwale stwierdził także, że ważna będzie umowa małżonków o częściowym podziale majątku wspólnego, która została zawarta przed ustanowieniem przez sąd rozdzielności
majątkowej z dniem poprzedzającym zawarcie tej umowy (art. 52 § 2 k.r.o.).

Skontaktuj się z nami

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search