Postępowanie konsumenckie. Ważne zmiany KPC!

Z dniem 1 lipca 2023 r. wejdą w życie zmiany kodeksu postępowania cywilnego. Postępowanie konsumenckie.  Niezwykle ważną jest zmiana w zakresie postępowań cywilnych z udziałem konsumentów. Wchodząca regulacja stanowi nowum i nakłada nowe obowiązki na strony procesu, a w szczególności na przedsiębiorcę w sporze z konsumentem. Regulacja została zawarta w przepisach art. 458 (14) kpc do art. 458 (16) kpc. Zaniedbanie nowych obowiązków może być dotkliwe w skutkach dla przedsiębiorców, […]

TSUE wypowie się w sprawie zabezpieczeń wstrzymania płatności rat kredytu!

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odpowie na pytanie dotyczące udzielania zabezpieczeń zaprzestania płatności rat kredytu na czas trwania procesu sądowego o nieważność umowy kredytu!  Sprawa C-287/22 W zakresie postępowań sądowych co do nieważności umowy kredytu możliwym jest złożenie wniosku o tzw. udzielenie zabezpieczenia regulacji stosunków stron na czas trwania procesu. Sąd może na prośbę wnioskującego np. zatrzymać obowiązek płatności rat kredytu na czas trwania procesu. Jest to o tyle […]

Prawomocne zabezpieczenia – GetIn Bank

KOLEJNE PRAWOMOCNE ZABEZPIECZENIA – GETIN!  Sąd Okręgowy w Poznaniu XVIII Wydział Cywilny (A.Zapłata) postanowieniem z dnia 11 maja, sygn akt XVIII Cz 136/23 zmienił niekorzystne dla Klientów Kancelarii postanowienie w zakresie dot zabezpieczenia roszczenia poprzez wstrzymanie płatności na czas trwania procesu!  Sprawa istotna, bo sąd orzekający w sprawie takiego zabezpieczenia odmówił (K. Szmytke). Na to postanowienie złożyliśmy zażalenie. Zażalenie okazało się skuteczne. Zmiana […]

Nasza skarga kasacyjna w sprawie BZ WBK przyjęta przez Sąd Najwyższy! Ii CSKP 203/23

SĄD NAJWYŻSZY PRZYJMUJE NASZĄ SKARGĘ KASACYJNĄ DO ROZPOZNANIA!!!  II CSKP 203/23 Śpieszymy poinformować, że w dniu 8 marca 2023 r. Sąd Najwyższy na posiedzeniu niejawnym postanowił przyjąć do rozpoznania naszą skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu (wyrok z dnia 31 maja 2022 r., I ACa 809/20)!!! Przypominamy, ze sprawa dotyczy kredytu (BZ WBK) „dewizowy /inwestorski”. W I instancji Sąd Okręgowy w Poznaniu, sędzia M. Ławrynowicz, XVIII C 2283/19 – orzekł […]