Prawomocnie nieważna umowa ING Bank Śląski SA – SA Białystok i ACA 900/21

Prawomocnie nieważna umowa kredytu „frankowego” ING Bank Śląski SA!  Wyrok wart odnotowania z racji poruszenia w procesie tematu i zakresu oświadczenia o potrąceniu oraz rozstrzygnięcia o odsetkach od żądania głównego pozwu w tym zakresie. Sąd Apelacyjny w Białymstoku wyrokiem z dnia 18 listopada 2022 r., w sprawie I ACa 900/21 (sędzia M. Szostak- Szydłowska), na skutek apelacji banku od korzystnego dla kredytobiorców wyroku: 1. potwierdził, że umowa kredytu zawarta z bankiem ING […]

Wyrok SO Poznań i c 2082/21, nieważna umowa „własny kąt”

Sąd Okręgowy w Poznaniu wyrokiem z dnia 7 listopada 2022 r., sygn akt I C 2082/21 (sędzia K. Sokólska): – ustalił nieważność umowy kredytu Własny Kąt hipoteczny – zasądził żądaną kwotę w całości wraz z odsetkami ustawowymi od dnia określonego w przedsądowym wezwaniu do dnia zapłaty; – zasądził na rzecz powodów całość kosztów postępowania, w tym zastępstwa procesowego.   Wyrok jest wart odnotowania z racji decyzji Sądu co do postępowania […]