Wyrok SA Białystok i ACA 872/21 i nieważna umowa „własny kąt”

KOLEJNY KORZYSTNY WYROK DLA KLIENTA KANCELARII! Sąd Apelacyjny w Białymstoku wyrokiem w sprawie I ACa 872/21 uznał, że nieważna jest umowa kredytu „Własny Kąt hipoteczny” PKO BP SA. Wyrok zapadł 8 września 2022 r. i jest prawomocny. SĄD APELACYJNY W BIAŁYMSTOKU ODDALIŁ APELACJĘ BANKU PKO BP SA OD WYROKU SĄDU OKRĘGOWEGO W BIAŁYMSTOKU (I C 567/20) PODTRZYMUJĄC, ŻE: nieważna jest umowa zawarta przez powodów z PKO BP SA (kredyt Własny Kąt […]