Uchwała SN III CZP 6/21 – co wprowadza do spraw frankowych?

SN III CZP 6/21: Sąd Najwyższy 7 maja 2021 r. wydał uchwałę w sprawie III CZP 6/21. SN odpowiadał  na pytania Rzecznika Finansowego odnoszące się do kredytów indeksowanych i denominowanych do waluty obcej.  Co niesie to rozstrzygnięcie? Co oznacza nadanie uchwale mocy zasady prawnej? Moc zasady prawnej W pierwszej kolejności trzeba wskazać, że uchwale z dnia 7 maja 2021 r. III CZP 6/21,  Sąd Najwyższy nadał moc zasady […]

Wyrok TSUE C – 19/20 na przykładzie zapisów umowy GE Money Bank SA

Wyrok TSUE C-19/20 z 29 kwietnia 2021 r. – jaki skutki określa dla klauzuli niedozwolonej która zbudowana jest z kilku elementów ? Jak odczytywać wnioski TSUE w tym zakresie? Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 29 kwietnia 2021 r. wydał kolejny wyrok w polskiej sprawie „frankowej”.  Sprawa zawisła pod sygnaturą C-19/ 20, a TSUE odpowiadał na pytania Sądu Okręgowego w Gdańsku. Jednym z zagadnień było ustalenie, czy badane w sprawie postanowienie […]