Przedsiębiorca jak konsument – zmiany przepisów

Wraz z nadejściem nowego roku szykują się duże zmiany w zakresie prawa konsumenckiego. 1 stycznia 2021 r. wchodzą w życie znowelizowane przepisy  Kodeksu Cywilnego i Ustawy o Prawach Konsumenta. Zmiany w przepisach rozciągają ochronę prawną, która dotychczas przysługiwała konsumentowi na przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, którzy dokonują czynności prawnej w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, ale z treści umowy wynika, że czynność ta nie ma dla nich charakteru zawodowego. To czy dana czynność ma charakter zawodowy dla […]