Kary prezesa UOKIK na banki

Prezes UOKiK 22 września 2020 r. podjął decyzje nakładające na banki: BNP Paribas, Bank Millennium, Santander Bank Polska za stosowanie w aneksach do umów kredytowych powiązanych z walutami obcymi klauzul niedozwolonych w postaci klauzul przeliczeniowych do waluty obcej. Prezes UOKiK uznał postanowienia zawarte w aneksach do umów kredytowych za nieprecyzyjnie określające zasady ustalania kursów walut obcych, w oparciu o które banki przeliczają raty kredytów.  Klauzule przeliczeniowe polegają na odesłaniu […]