Centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych

Z dniem 13 lipca upływa termin na zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych przez spółki, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed 13 października 2019 r. Pozostałe spółki, a więc te wpisane do KRS po dacie 13 października 2019 r. mają obowiązek zgłoszenia danych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych nie później niż w terminie siedmiu dni od wpisu do tego rejestru KRS. Do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji (w przypadku […]