COVID-19 a wakacje kredytowe

Skutki występowania epidemii wirusa COVID-19 odczuwalne są także przez kredytobiorców, szczególności posiadających kredyty powiązane z walutami obcymi. Obecnie banki proponują ułatwienia poprzez możliwość skorzystania z wakacji kredytowych. Rekomendujemy podjęcie tegoż tematu przez kredytobiorców z rozwagą. Obecnie spora część banków umożliwia złożenie wniosku przez internet lub nawet przez infolinię. Zasadniczo złożenie takiego wniosku nie wiąże się z obowiązkiem uiszczania opłat. Skutkiem powyższego może być konieczność podpisania aneksu […]