OFERTA

Prowadzisz działalność gospodarczą?

Kancelaria Radcy Prawnego Anny Kuprewicz świadczy wszechstronną pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców. Zapewniam wsparcie prawne na każdym etapie, bez względu na to czy prowadzisz działalność w formie jednoosobowej działalności czy w formie spółki prawa handlowego. Skontaktuj się z nami w sprawie szczegółów, a zakres i warunki współpracy ustalimy indywidualnie, w zależności od potrzeb.

Zakres świadczonej pomocy prawnej dla przedsiębiorcy to w szczególności:

Sprawy rejestrowe:

 • dobór formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa
 • rejestracja i likwidacja działalności gospodarczej, w tym spółek prawa handlowego
 • sporządzenie umowy spółki jak i jej zmian
 • przygotowanie dokumentacji korporacyjnej
 • obsługa prawna organów spółki
 • audyt prawny działalności gospodarczej

Relacje z kontrahentami:

 • przygotowywanie, opiniowanie, negocjowanie umów
 • egzekwowanie realizacji kontraktów i windykacja należności
 • dochodzenie odszkodowań za złamanie zakazu konkurencji
 • ochrona dóbr osobistych przedsiębiorcy

Sprawy pracownicze:

 • tworzenie umów o pracę, dot. zakazu konkurencji, poufności
 • tworzenie regulaminów pracy, wynagrodzeń
 • reprezentacja i zastępstwa procesowe w sporach z zakresu prawa pracy

Ochrona praw autorskich:

 • sporządzanie umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, licencji
 • dochodzenie odszkodowań i innych roszczeń związanych z naruszeniem praw autorskich
A może spotykasz się z innego rodzaju problemami?

Chcesz odzyskać dług? Uporządkować swoje sprawy rodzinne czy spadkowe? Masz problem z odzyskaniem odszkodowania? Pomagam także osobom fizycznym w rozwiązywaniu ich problemów prawnych, w tym dochodzeniu roszczeń przed sądem.

Zachęcam do zapoznania się z informacjami zawartymi w zakładce SPECJALIZACJE

Formy współpracy

Zastępstwo procesowe: w ramach umowy i udzielonego pełnomocnictwa zastępuję Państwo w sporach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz organami publicznymi. Rozliczane według obowiązujących stawek radcowskich właściwych dla danego trybu postępowania
Stała obsługa prawna: zalecana przede wszystkim u przedsiębiorców. Stała współpraca pozwala na szybkie reagowanie na zaistniałe zagadnienia prawne. Rozliczenie współpracy następuje zgodnie z umową ryczałtowo lub według stawki godzinowej.
Reprezentowanie w negocjacjach: na zlecenie i zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem udzielam wsparcia merytorycznego w negocjacjach i renegocjacjach kontraktów.
Sporządzanie pism: w tym projektów umów, aneksów, pism procesowych (m.in. pozew, wniosek, apelacja, zażalenie i inne pisma procesowe) oraz opinii prawnych. Wynagrodzenie ustalane jest w zależności od typu zlecenia oraz stopnia skomplikowania.
Porady prawne: czasem rozmowa z radcą prawnym i omówienie tematu pozwala rozwiać wątpliwości. W ramach porad prawnych wykonuję również analizę dokumentów, w tym umów cywilnoprawnych, wyroków sądów, pism procesowych czy decyzji administracyjnych.

U mnie nie ma problemów “nie do rozwiązania”

W ramach prowadzonej Kancelarii oferujemy pełen zakres usług prawnych: od udzielenia porady prawnej, sporządzenia czy zaopiniowania umowy, poprzez kompleksowe prowadzenie postępowania przed sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi na terenie całego kraju.

Wieloletnia praktyka i współpraca z wykwalifikowanymi i doświadczonymi prawnikami umożliwia mi także zbudowanie zespołu specjalistów dla potrzeb Twojej sprawy. Dlatego też zawsze będziesz miał pewność, że do Twojego problemu podejdę w sposób indywidualny i rozwiążę go z najwyższą starannością, przy wykorzystaniu specjalistycznej wiedzy.

Dlaczego warto mnie wybrać?
 • Wieloletnie doświadczenie w branży
 • Indywidualne podejście do każdego klienta
 • Gwarancja jakości i bezpieczeństwa
 • Wysoka jakość obsługi
 • Gwarancja zadwolenia ze współpracy

KANCELARIA

Adres: ul. Wyspiańskiego 10/7, 60-749 Poznań

Telefon: 792 016 326

Email: ak@kancelariakuprewicz.pl

SPECJALIZACJE

Prawo Cywilne
Prawo Rodzinne
Prawo Pracy
Prawo Nieruchomości
Prawo Gospodarcze
Prawo Medyczne
Odszkodowania

Start typing and press Enter to search