In Aktualności

Korzystny wyrok osiągnięty dla Klienta Kancelarii w sprawie kredytu CHF. Pada Santander Bank Polska S.A. (wzór poprzednika prawnego: BZ WBK SA) – umowa nieważna!

Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu XVIII Wydział Cywilny, XVIII C 2283/19 z 19 czerwca 2020 r.

Sąd podjął zdecydowaną decyzję po pierwszej i jedynej rozprawie w sprawie. Pozew złożony 10 grudnia 2019 r., a wyrok ogłoszony został 19 czerwca 2020 r. W obliczu epidemicznego lockdown jak i charakteru samej sprawy uznać należy, iż jest to tempo ekspresowe!

Sąd zgodził się w całości z żądaniem pozwu i w ramach wyroku:
– ustalił, że kwestionowana umowa jest nieważna
– zasądził całość żądanej kwoty (111 991,02 zł) wraz z odsetkami.

Jedyną korektą poczynioną przez Sąd jest ustalenie daty wymagalności roszczenia kwotowego (data biegu odsetek od dnia odbioru pozwu przez pozwanego).

Sąd nie widział potrzeby dosłuchiwania świadków banku, ani przeprowadzania dowodu z opinii biegłego. Wyrok nie jest prawomocny.

Sprawę prowadziła radca prawny Anna Kuprewicz.

Start typing and press Enter to search