CENNIK

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za obsługę prawną ustalane jest indywidualne z każdym Klientem na podstawie rodzaju i złożoności problemu prawnego, a także niezbędnego nakładu pracy radcy prawnego. Należy wyróżnić, iż w zakresie świadczonych w Kancelarii usług stosuje się w szczególności zasady:

1. Porady prawne
Wynagrodzenie radcy prawnego za udzielenie porady prawnej przewidziane jest od kwoty 50 zł do 150 zł brutto (vat wliczony), przy czym preferencyjną stawkę stosuję w przypadku spraw rodzinnych i pracowniczych z uwagi na ich charakter. W przypadku gdy z poradą prawną połączona jest analiza dokumentacji stawka ustalana jest indywidualnie w zależności od obszerności i charakteru przedstawionej dokumentacji. W uzasadnionych przypadkach trudnej sytuacji majątkowej Klienta porada prawna może zostać udzielona nieodpłatnie (pro publico bono).

2. Pisma: w tym procesowe, umowy, wezwania do zapłaty, opinie prawne
Wynagrodzenie za sporządzenie na piśmie opinii prawnej, jak i pism procesowych (w tym np. pozew, wniosek, zażalenie, apelacja) ustalane jest indywidualnie na podstawie stopnia złożoności problemu prawnego, którego pismo ma dotyczyć oraz nakładu pracy radcy prawnego, jak również terminu wykonania świadczenia. Stawka wynagrodzenia w tym zakresie rozpoczyna się od 200 zł netto (należy doliczyć vat). W przypadku zlecenia sporządzenia wezwania do zapłaty przeciwko dłużnikowi stawka rozpoczyna się od 150 zł netto (należy doliczyć vat).

3. Zastępstwo prawne i procesowe
Wynagrodzenie za zastępstwo procesowe (występowanie w sprawie za klienta w charakterze jego pełnomocnika) ustalane jest na podstawie obowiązujących stawek radcowskich w tym zakresie. Podstawą obliczenia stawki jest Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych (obecnie z dnia 22 października 2015 r., Dz.U.2015.1804). Wynagrodzenie uzależnione jest od charakteru sprawy, stopnia złożoności, nakładu pracy oraz wartości przedmiotu sporu. W Kancelarii stosujemy stawki minimalne przewidziane rozporządzeniem, jednak w przypadku sprawy skomplikowanej lub wymagającej znacznej ilości czasu wynagrodzenie może zostać określone na poziomie wyższym.

4. Stała obsługa prawna
W przypadku zlecenia przez Klienta stałej obsługi prawnej rozliczana jest ona w systemie ryczałtowym lub godzinowym. W przypadku systemu ryczałtowego razem z klientem indywidualnie ustalamy niezbędną liczbę godzin w okresie rozliczeniowym (najczęściej miesięcznie) do wykorzystania według stałej stawki. Klient każdorazowo jest informowany o przekroczeniu limitu i decyduje o potrzebie dalszej obsługi w danym okresie rozliczeniowym w systemie godzinowym. W przypadku wyboru systemu godzinowego ustalamy z klientem indywidualnie stawkę godzinową za obsługę prawną, która rozliczana będzie w wybranym okresie rozliczeniowym (najczęściej miesięcznie). Stawka godzinowa obsługi prawnej rozpoczyna się od 120 zł netto/h.

KANCELARIA

Adres: ul. Wyspiańskiego 10/7, 60-749 Poznań

Telefon: 792 016 326

Email: ak@kancelariakuprewicz.pl

SPECJALIZACJE

Prawo Cywilne
Prawo Rodzinne
Prawo Pracy
Prawo Nieruchomości
Prawo Gospodarcze
Prawo Medyczne
Odszkodowania

Start typing and press Enter to search