CENNIK

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za obsługę prawną ustalane jest indywidualne z każdym Klientem na podstawie rodzaju i złożoności problemu prawnego, a także niezbędnego nakładu pracy radcy prawnego. Należy wyróżnić, iż w zakresie świadczonych w Kancelarii usług stosuje się w szczególności zasady:

1. Porady prawne
Wynagrodzenie radcy prawnego za udzielenie porady prawnej przewidziane jest od kwoty 100 zł do 250 zł brutto (vat wliczony). Niższa, preferencyjną stawkę stosowana jest w przypadku spraw rodzinnych i pracowniczych z uwagi na ich charakter. W przypadku gdy z poradą prawną połączona jest analiza dokumentacji stawka ustalana jest indywidualnie w zależności od obszerności i charakteru przedstawionej dokumentacji. W uzasadnionych przypadkach trudnej sytuacji majątkowej Klienta porada prawna może zostać udzielona nieodpłatnie (pro publico bono).

2. Pisma: w tym procesowe, umowy, wezwania do zapłaty, opinie prawne
Wynagrodzenie za sporządzenie na piśmie opinii prawnej, jak i pism procesowych (w tym np. pozew, wniosek, zażalenie, apelacja) ustalane jest indywidualnie na podstawie stopnia złożoności problemu prawnego, którego pismo ma dotyczyć oraz nakładu pracy radcy prawnego, jak również terminu wykonania świadczenia. Stawka wynagrodzenia w tym zakresie rozpoczyna się od 250 zł brutto (vat wliczony). W przypadku zlecenia sporządzenia wezwania do zapłaty przeciwko dłużnikowi stawka rozpoczyna się od 150 zł brutto.

3. Zastępstwo prawne i procesowe
Wynagrodzenie za zastępstwo procesowe (występowanie w sprawie za klienta w charakterze jego pełnomocnika) ustalane jest indywidualnie i odnosi się do charakteru postępowania, stopnia skomplikowania sprawy oraz podejmowanych w sprawie czynności. W Kancelarii stosujemy stawki odnoszące się do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych, jednak w przypadku sprawy skomplikowanej lub wymagającej znacznej ilości czasu wynagrodzenie może zostać określone na poziomie wyższym niż wynikające ze stawek.

4. Stała obsługa prawna
W przypadku zlecenia przez Klienta stałej obsługi prawnej rozliczana jest ona w systemie ryczałtowym, godzinowym lub mieszanym. Razem z klientem indywidualnie ustalamy niezbędną liczbę godzin w okresie rozliczeniowym (najczęściej miesięcznie) do wykorzystania według stałej stawki. Klient każdorazowo jest informowany o przekroczeniu limitu i decyduje o potrzebie dalszej obsługi w danym okresie rozliczeniowym w systemie godzinowym. Stawka godzinowa obsługi prawnej rozpoczyna się od 150 zł netto/h (vat nie jest wliczony).

KANCELARIA

Adres: ul. Wyspiańskiego 10/7, 60-749 Poznań

Telefon: 792 016 326

Email: ak@kancelariakuprewicz.pl

SPECJALIZACJE

Prawo Cywilne
Prawo Rodzinne
Prawo Pracy
Prawo Nieruchomości
Prawo Gospodarcze
Prawo Medyczne
Odszkodowania

Start typing and press Enter to search