Epidemia wirusa Sars-Cov-2 (Covid-19) jako przejaw siły wyższej i jej wpływ na realizację zobowiązań.

W obliczu epidemii wirusa Sars-Cov-2 podstawowym pytaniem stanie się pytanie o wpływ tego stanu rzeczy na wykonywanie zobowiązań. Siła wyższa Przepisy prawa, w szczególności KC nie przewidują definicji siły wyższej. Rozwinięcie tego pojęcia wyraz znajduje w orzecznictwie i stanowiskach doktryny. Przez pojęcie siły wyższej należy rozumieć zjawisko, które jest: a) zewnętrzne w stosunku do danej […]

0 Read More

Klauzule niedozwolone w umowach.

Klauzule niedozwolone to inaczej klauzule abuzywne. Kwestię klauzul niedozwolonych regulują przepisy kodeksu cywilnego, art. 3851 kc i następne, gdzie ustawodawca zawarł także przykładowy katalog klauzul abuzywnych. Konsumenci mogą zwracać się do sądu o ustalenie w ramach tzw. „kontroli incydentalnej”, że postanowienia umów zawartych przez nich z przedsiębiorcami są niedozwolone. Ma to o tyle istotne znaczenie, […]

0 Read More

Zadośćuczynienie dla osób najbliższych bezpośrednio poszkodowanego w przypadku poważnego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

Wyjaśniliśmy w poprzednich wpisach charakter prawny zadośćuczynienia jako rekompensaty za doznaną krzywdę (szkodę niemajątkową). Co w sytuacji, gdy bezpośrednio poszkodowany doznaje szkody tak wielkiej, że zostaje praktycznie wyłączony z życia i podlega opiece osób trzecich w pełnym zakresie? Czy w takim przypadku jego najbliżsi mogą również otrzymać zadośćuczynienie za własną szkodę, której doznali? Nietrudno sobie […]

0 Read More

Dział majątku dorobkowego po rozwodzie. Po jakich cenach?

Rozwód jest sprawą obciążającą emocjonalnie. Jednak do dopełnienia wszelkich formalności często nie wystarczy sam wyrok rozwodowy, gdyż byli małżonkowie pozostają współwłaścicielami pewnego dorobku. Wówczas należy również dokonać tego podziału albo przed notariuszem albo przed sądem w odpowiednim ku temu postępowaniu. Zdarza się, że od wyroku rozwodowego do działu majątku (a nawet złożenia wniosku w tym […]

0 Read More

Błąd przy przyjęciu lub odrzuceniu spadku? Nie wszystko stracone!

Parafrazując znane powiedzenie można powiedzieć, że w życiu pewne są tylko podatki oraz sprawy spadkowe. Te dotkną każdego z nas. Obecny stan prawny przewiduje, że spadkobierca ma możliwość wypowiedzenia się, czy spadek po swoim spadkodawcy przyjmuje wprost, z dobrodziejstwem inwentarza, czy też go odrzuca. I może tego dokonać w terminie 6 miesięcy licząc od dnia, […]

0 Read More

Zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego z ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia.

Gdy na skutek wypadku uszkodzony zostaje nasz samochód bardzo często w toku likwidacji szkody ubezpieczyciel sprawcy zdarzenia proponuje nam skorzystanie z pojazdu zastępczego. Co jednak, gdy pojazd zaproponowany przez ubezpieczyciela jest w naszej ocenie nieprzydatny do użycia lub po prostu jego standard odbiega od standardu naszego samochodu? Mamy oczywiście możliwość skorzystania z samochodu zastępczego według […]

0 Read More

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) a nawiązka zasądzona wyrokiem karnym.

W przypadku skazania za przestępstwo w związku ze zdarzeniem drogowym Sąd w sprawie karnej może orzec lub orzeka w określonych przypadkach o obowiązku zapłaty nawiązki na rzecz pokrzywdzonego lub na rzecz np. Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (art. 47 kodeksu karnego). Obowiązek orzekania o nawiązce występuje w razie skazania sprawcy za przestępstwa: sprowadzenia katastrofy […]

0 Read More

Savoir-vivre: czyli zasady obowiązujące na sali sądowej

Często zauważam, że poddenerwowanie klientów przed rozprawą swój kulminacyjny punkt osiąga tuż przed wejściem na salę rozpraw. Śmiało mogę jednak stwierdzić, że stres ten dotyczy głównie nie samej sprawy, z którą się wspólnie mierzymy, a okoliczności. Stałym pytaniem wówczas pozostaje „jak zachować się na sali sądowej?”. Zawsze przed rozprawą przypominam klientom małą instrukcję, czyli: po […]

0 Read More

Odszkodowanie za zmarnowany urlop

Sezon wakacyjny w pełni, ale korzystając z wycieczek zakupionych w biurach podróży nie zapominajmy o swoich prawach. Zdarzają się przecież sytuacje kiedy nie jesteśmy zadowoleni z usług biura, a same wakacje okazują się zmorą a nie upragnionym wypoczynkiem. Co wówczas? Biuro podróży jako organizator odpowiada za prawidłową realizację umowy, a także powinno zrekompensować nam nieprzyjemne […]

0 Read More

Umowa cywilnoprawna – czyli na co zwracać uwagę? Jakie są najczęstsze pułapki przy konstruowaniu pisemnej umowy?

Każdego dnia mamy do czynienia zawieraniem umów: najzwyklejsze zakupy w sklepie, przewóz środkiem komunikacji publicznej czy też nadanie przesyłki. Oczywiście tego typu umowy zawierane są poprzez podjęcie po prostu czynności konwencjonalnych, wobec czego nie przywiązujemy do nich aż takiej wagi uznając za coś naturalnego, codziennego. Zdarza się jednak, że zawarcie umowy na piśmie nie jest […]

0 Read More
page 1 of 2

Start typing and press Enter to search