Odpowiedzialność za nieodśnieżony chodnik wzdłuż nieruchomości.

Zima zbliża się wielkimi krokami. Bez względu na przygotowania, klasycznym stwierdzeniem jest już, że każdego roku zaskakuje drogowców. Niestety zima zaskakuje nie tylko drogowców, ale również właścicieli prywatnych posesji. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2017.1289 t.j. z dnia 2017.06.30) na właścicieli nieruchomości nakłada obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu […]

0 Read More

Płatne – niepłatne strefy parkowania

Naczelny Sąd Administracyjny 9 października 2017 r. w sprawie II GPS 2/17 podjął uchwałę w składzie siedmiu sędziów w przedmiocie możliwości poboru opłaty za parkowanie w strefach parowania, ale poza miejscami ku temu wyznaczonymi. NSA wskazaną uchwałą orzekł, że opłatę za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania pobiera się od korzystającego […]

0 Read More

Aktualności: Kolejne pozytywne wyniki

Miło jest nam poinformować Państwa o kolejnym sukcesie r. pr. Anny Kuprewicz. W sprawie zawisłej przed Sądem Okręgowym w Warszawie (sygn. akt. XXVII Ca 2954/16; I instancja: SR dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie I C 1153/15 ) wygrała sprawę uzyskując całkowicie pozytywny wynik dla Klienta. Łączna wartość przedmiotu sporu wynosiła 100 000 zł (sto tysięcy złotych), a […]

0 Read More

Aktualności: zmiana przepisów dot. nieruchomości, wrzesień 2017 r.

Poniżej opisane zostały najistotniejsze zmiany przepisów odnoszących się do prawa własności nieruchomości, które nastąpią we wrześniu 2017 r. I. Z początkiem września 2017 r. weszła ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw. Zmiany są szczególnie istotne z punktu widzenia pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości […]

0 Read More

Start typing and press Enter to search