Płatne – niepłatne strefy parkowania

Naczelny Sąd Administracyjny 9 października 2017 r. w sprawie II GPS 2/17 podjął uchwałę w składzie siedmiu sędziów w przedmiocie możliwości poboru opłaty za parkowanie w strefach parowania, ale poza miejscami ku temu wyznaczonymi. NSA wskazaną uchwałą orzekł, że opłatę za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania pobiera się od korzystającego […]

0 Read More

Aktualności: Kolejne pozytywne wyniki

Miło jest nam poinformować Państwa o kolejnym sukcesie r. pr. Anny Kuprewicz. W sprawie zawisłej przed Sądem Okręgowym w Warszawie (sygn. akt. XXVII Ca 2954/16; I instancja: SR dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie I C 1153/15 ) wygrała sprawę uzyskując całkowicie pozytywny wynik dla Klienta. Łączna wartość przedmiotu sporu wynosiła 100 000 zł (sto tysięcy złotych), a […]

0 Read More

Aktualności: zmiana przepisów dot. nieruchomości, wrzesień 2017 r.

Poniżej opisane zostały najistotniejsze zmiany przepisów odnoszących się do prawa własności nieruchomości, które nastąpią we wrześniu 2017 r. I. Z początkiem września 2017 r. weszła ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw. Zmiany są szczególnie istotne z punktu widzenia pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości […]

0 Read More